تبلیغات
پلاگیوس - نقد نظریه تثلیث مسیحیان از دیدگاه علامه طباطبایی
جمعه 25 شهریور 1390

نقد نظریه تثلیث مسیحیان از دیدگاه علامه طباطبایی

   نوشته شده توسط: علی هجران    نوع مطلب :مسیحیت ،

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx0Ig7iRotXcu-52dHVYoOlXt_9qL89LvfgggFnyOGlDAXWctqEg

نقد نظریه تثلیث مسیحیان از دیدگاه علامه طباطبایی


آنچه قرآن كریم از مسیحیان در این باره حكایت كرده و یا به آنان نسبت داده، سخنانى است كه آیات زیر بیانگر آنها است:

 

1-« وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ» « سوره توبه، آیه 30»، كه به حكم این آیه مسیحیان گفته اند مسیح پسر خدا است و آیه:" وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ" ترجمه: و گفتند رحمان پسر گرفته، منزه است خدا( سوره انبیاء، آیه 26)، عبارت اخراى همان آیه است، 2-" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ" « سوره مائده، آیه 72»، به حكم این آیه مسیحیان رسما مسیح را خود خدا دانسته اند، 3-" لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ" « سوره مائده، آیه 73»، در این آیه كه بعد از آیه (72) قرار گرفته، خدا را سومین خدا از خدایان سه گانه دانسته اند، آیه:" وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ" « سوره نساء، آیه 171» هم به همین معنا اشاره دارد. و این آیات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معناى مختلف است و به همین جهت بعضى ها از قبیل شهرستانى صاحب كتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختلاف مذاهب كرده و گفته است:

مذهب مكانیه قائل به فرزندى حقیقى مسیح براى خدایند و نسطوریه گفته اند: نزول عیسى و فرزندیش براى خدا از قبیل تابش نور بر جسمى شفاف چون بلور است، و یعقوبیه گفته اند: از باب انقلاب ماهیت است، خداى سبحان به گوشت و خون منقلب شده است. قرآن كریم به اعتقاد غلطى مى پردازد كه مشترك بین همه آنان است و آن مساله فرزندى مسیح براى خداى تعالى است و اینكه جنس مسیح از سنخ جنس خدا است و نیز به آثارى مى پردازد كه بر اساس این اعتقاد غلط مترتب كرده اند كه یكى از آنها مساله تثلیث است، هر چند كه در تفسیر كلمه تثلیث اختلاف بسیار و مشاجره و نزاع دامنه دار كرده اند، دلیل بر این معنا این است كه قرآن كریم به یك زبان و یك بیان علیه آنان احتجاج كرده، معلوم مى شود مورد نظر قرآن از كل مسیحیت مساله اى است كه همه در آن شریكند.

 

مساله پدر و پسر بودن خدا و مسیح در انجیل هاى موجود

توضیح اینكه تورات و انجیل هاى موجود در دست ما، از یك سو صراحت دارند بر اینكه" خداى تعالى یكى است" و از سوى دیگر انجیل به صراحت مى گوید" مسیح پسر خدا است"! و از دیگر سو تصریح مى كند به اینكه" این پسر همان پدر است و لا غیر". حتى اگر مساله پسرى را حمل مى كردند بر صرف احترام و برگشت گیرى باز قابل اغماض بود، این كار را هم نكردند با اینكه در مواردى از انجیل به این معنا تصریح شده، از آن جمله مى گوید:" و من به شما مى گویم دشمنان خود را دوست بدارید و براى لعنت كنندگان خود آرزوى بركت كنید و به هر كس كه با شما دشمنى كرد احسان نمائید و هر كس كه شما را از خود راند و ناراحت كرد شما با او پیوند كنید تا فرزندان پدر خود شوید، همان پدرى كه در آسمان ها است، چون او است كه خورشیدش را هم بر نیكان مى تاباند و هم بر بدان، و بارانش را هم بر صدیقین مى باراند و هم بر ظالمان، و اگر تنها كسى را دوست بدارید كه او شما را دوست مى دارد، دیگر چه اجرى مى خواهید داشته باشید؟ مگر عشاران غیر این مى كنند؟ و نیز اگر تنها به برادران خود سلام كنید باز چه فضیلتى براى شما خواهد بود؟ مگر بت پرستان غیر از این مى كنند؟ پس بیائید مانند پدر آسمانیتان كامل باشید كه او كامل است". و نیز در همین انجیل است كه: همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنمایى بكار نبندید كه در این صورت نزد پدرتان كه در آسمان ها است اجرى نخواهید داشت. و نیز در همان كتاب در باره نماز مى گوید:" شما نیز اینطور نماز بخوانید: اى پدر ما كه در آسمان هایى، نام تو مقدس است. .. ".

 

و نیز آمده:" پس اگر جفاكارى ها و خطاهاى مردم را ببخشید پدر آسمانیتان هم خطاهاى شما را مى بخشد". و به مریم مجدلیة مى گوید:" برو نزد برادرانم و به ایشان بگو من به سوى پدرم كه پدر شما نیز هست و به سوى الهم كه اله شما نیز هست صعود خواهم كرد". این عبارات و امثال آن كلمه" پدر" را كه بر خداى تعالى و تقدس اطلاق كرده، هم در مورد عیسى اطلاق كرده و هم در مورد غیر عیسى، و این صرفا جنبه تشریفات و امثال آن را دارد. هر چند كه از بعضى دیگر از عبارات آنها از پسرى و پدرى صرف تشریف استفاده نمى شود، بلكه نوعى از استكمال را مى رساند، استكمالى كه وقتى در انسانى محقق شود سرانجام او را با خدا متحد مى كند، نظیر این عبارت:" یسوع- مسیح- به این كلام سخن گفت و چشمان خود را به آسمان بلند كرد و گفت: اى پدر! آن ساعت مقرر فرا رسید، پسرت را تمجید كن، تا پسرت هم تو را تمجید كند"، آن گاه دعائى را كه براى رسولان از شاگردانش كرد نقل مى كند و آن گاه مى گوید:" و من این درخواست را تنها براى اینان نمى كنم بلكه در مورد كسانى هم كه به زبان به من ایمان آورده اند مسئلت دارم، تا همه آنان یكى شوند، همانطور كه تو اى پروردگار من ثابت شدى و من نیز در تو ثابت شدم، مسئلت دارم تا آنها نیز در من و تو یكى شوند و تا همه عالم ایمان آورند كه تو مرا فرستادى و من به ایشان مجد و آبرو دادم، آن مجدى كه تو به من دادى، آرى تا همه یكى شوند، آن چنان كه ما یكى شدیم، من در آنها و تو در من و همه آنها براى یكى كامل شوند تا همه عالم بدانند كه تو مرا فرستادى و من ایشان را دوست مى دارم، آن طور كه تو مرا دوست مى دارى.

 

مسیحیان با اینكه انجیل ها صراحت دارد بر اینكه منظور از پسرى و پدرى صرف تشریف است، این كار را نكردند، یعنى عنوان پدرى و فرزندى را حمل بر تشریف نكردند، در انجیل ها كلماتى هست كه نمى شود آنها را حمل بر تشریف و احترام كرد و شاید به خاطر وجود این كلمات بوده كه مسیحیان دست به چنان حملى نزده اند، نظیر اینكه مى گوید:" لوقا به عیسى گفت: اى آقا ما نمى دانیم تو به كجا مى روى؟ و چگونه مى توانیم راه را بشناسیم؟ عیسى به او گفت: خود من آن طریقم، به حق سوگند و به زندگى قسم كه احدى به سوى پدرم نمى آید، مگر به وسیله من، اگر شما مرا شناخته بودید پدر مرا هم شناخته بودید، و از همین الان او را مى شناسید چون او را هم دیدید. فیلبس پرسید: اى سید پدر را به ما نشان بده، دیگر چیزى نمى خواهم، یسوع گفت: اى فیلبس من در همه این زمان ها با شما بودم ولى شما نمى شناختید، هر كس مرا ببیند پدر را دیده است. با این حال چگونه تو مى گویى پدر را به ما نشان بده؟ مگر هنوز ایمان نیاورده اى كه من در پدر حلول كردم و پدر در من حلول كرده است و این سخنى كه دارم برایتان مى گویم (نیز) از ذات من به تنهایى صادر نمى شود بلكه از من و از پدر كه الحال در من است صادر مى شود، او است كه دارد این كارها را مى كند، باورم كنید كه مى گویم من در پدرم و پدرم در من است. و نیز در انجیل است كه:" لیكن من از اللَّه خارج شدم و آمدم و از پیش خود نیامدم بلكه او مرا فرستاده". و نیز مى گوید:" من و پدرم هر دو یك موجودیم". و نیز سخنى را كه به شاگردانش گفته چنین حكایت مى كند:" بروید و تمامى امت ها و اقوام را شاگردان من كنید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید بدهید (تعمید مراسمى است از واجبات كلیسا كه هر مسیحى باید آن را انجام دهد تا از گناهان پاك شود). و نیز مى گوید:" در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا همان كلمه بود، این از اول نزد خدا بود، هر چیزى به وسیله او وجود یافت و به غیر او چیزى وجود نیافت، از آن جمله حیات هم به وسیله او وجود یافت و حیات نور مردم است".

 

پس اگر مى بینیم نصارا قائل به سه خدایى شدند علتش همین كلمات انجیل ها است. و منظور نویسندگان انجیل ها این بوده كه هم توحید را كه مسیح (ع) در تعلیماتش به آن تصریح مى كرده حفظ كنند، هم چنان كه در انجیل مرقس اصحاح دوازدهم مى گوید:" اول هر یك از وصایاى من این است كه اى اسرائیل رب اله تو واحد است و تنها او رب تو است" و هم پسر بودن مسیح براى خدا را حفظ كنند و نتیجه اش این تناقض گویى ها شده است.

 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTK9w6-I5eOt3Fgs8DIMemLjlxXpArkv3RBdknVBe4ZQAa6wC5tIw

حاصل و نتیجه گفتار مسیحیان (اقنوم هاى سه گانه)

حاصل گفتارشان (هر چند كه به معناى معقول و قابل تصورى برنمى گردد) این است كه ذات خدا جوهر واحدى دارد و این حقیقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از كلمه:" اقنوم" آن صفتى است كه نحوه ظهور و بروز هر چیزى و تجلیش براى غیر با آن باشد، اما نه به طورى كه صفت غیر موصوف باشد و اقنوم هاى سه گانه كه خداى تعالى با آنها جلوه و ظهور كرده، عبارت است از اقنوم هستى و اقنوم علم كه همان كلمه است و اقنوم حیات كه همان روح است. و این اقنوم هاى سه گانه است كه یكى را پدر و دیگرى را پسر و سومى را روح مى گویند، اولى یعنى پدر را اقنوم وجود، و دومى را كه اقنوم علم و كلمه است پسر و سوم را كه اقنوم حیات است روح نامیدند. و این اقانیم سه گانه عبارتند از:" پدر"، " پسر" و" روح القدس"، اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و كلمه، و سوم اقنوم حیات است، پس پسر- كه كلمه و اقنوم علم است-، از ناحیه پدرش- كه اقنوم وجود است- به همراهى روح القدس- كه اقنوم حیات است و اشیاء به وسیله آن روشنى مى گیرند- نازل شد.

 

آن گاه در تفسیر این اجمال اختلافى عظیم راه انداخته اند، از همین جا به شعبه ها و مذاهب بسیارى منشعب شده اند كه از هفتاد مذهب هم تجاوز مى كند. بنابر این آنچه خداى تعالى در آیات زیر حكایت كرده، وجه مشترك بین همه مذاهبى است كه بعد از عیسى بن مریم (ع) در نصرانیت پیدا شده است. خداوند در قرآن می فر»اید:« لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ. .. » ترجمه: آنها كه گفتند: خدا همان مسیح، پسر مریم است، مسلما كافر شدند (مائده، 17)، « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ. .. » ترجمه: به تحقیق، كسانى كه [به تثلیث قائل شده ] گفتند: خدا سوم سه [خدا] ست، كافر شدند(مائده، 73)، « وَ لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا» ترجمه: و نگویید: [خداوند] سه تا است (نساء، 171) و اگر قرآن كریم به حكایت این قدر مشترك اكتفاء كرد، براى این بود كه اشكالى كه بر عقاید مسیحیان با همه كثرت و اختلاف كه در عقائدشان هست وارد است و قرآن بدان احتجاج نموده، یك چیز است.

ترجمه تفسیر المیزان ج 3 ص:448 الی 456

طهور دانش


Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
buying cialis on internet cialis price thailand free cialis cialis alternative wow cialis tadalafil 100mg ou trouver cialis sur le net cialis with 2 days delivery cialis venta a domicilio sialis rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis online cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:07 ق.ظ

You actually mentioned it adequately!
warnings for cialis cialis therapie trusted tabled cialis softabs cialis 20mg preis cf generic cialis buy cialis uk no prescription cialis pills cialis rezeptfrei cialis canadian drugs safe dosage for cialis
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:13 ق.ظ

Awesome info, With thanks!
cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis navarr prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis cialis generico cialis online deutschland we like it cialis soft gel cialis for daily use cialis dosage amounts opinioni cialis generico
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 11:47 ب.ظ

You mentioned that really well.
i recommend cialis generico cialis y deporte 200 cialis coupon cost of cialis per pill canadian discount cialis warnings for cialis generic cialis pro try it no rx cialis how to purchase cialis on line cialis 30 day trial coupon
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Wow lots of amazing material!
where do you buy cialis cialis canada on line cialis prezzo di mercato generic cialis at the pharmacy we like it cialis price cialis canada on line viagra or cialis cialis online nederland cialis reviews cialis kaufen bankberweisung
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 01:18 ق.ظ

Wow plenty of valuable info.
enter site 20 mg cialis cost where cheapest cialis generic cialis with dapoxetine cialis prezzo in linea basso cialis generisches kanada cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg funziona ou acheter du cialis pas cher cialis arginine interactio cialis daily reviews
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Wow tons of good advice.
cialis kaufen prezzo cialis a buon mercato we recommend cialis info cialis professional from usa tadalafilo dosagem ideal cialis cialis taglich cilas legalidad de comprar cialis cialis 20 mg best price
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 12:57 ق.ظ

You actually explained it really well!
if a woman takes a mans cialis price cialis per pill cialis free trial cialis dose 30mg we like it cialis price viagra or cialis cialis reviews generic cialis pro prices on cialis 10 mg venta de cialis canada
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 11:50 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis en mexico precio cialis dosage amounts pastillas cialis y alcoho try it no rx cialis cialis online cialis rckenschmerzen precios cialis peru cialis savings card cialis online deutschland dose size of cialis
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Regards! I enjoy this!
cialis en 24 hora bulk cialis cialis bula brand cialis generic generic cialis pill online how to purchase cialis on line cialis 5 effetti collaterali cialis generico lilly cialis sicuro in linea cialis generico lilly
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 11:38 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis super acti cost of cialis cvs generic cialis cialis sicuro in linea cialis coupons 40 mg cialis what if i take can i take cialis and ecstasy free cialis cialis prezzo di mercato cialis 5 mg funziona
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Regards. I enjoy this!
low dose cialis blood pressure online prescriptions cialis generic cialis 20mg tablets cialis para que sirve we use it 50 mg cialis dose click now buy cialis brand cialis pills in singapore wow cialis 20 tadalafilo estudios de cialis genricos
buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:52 ب.ظ

With thanks. Excellent stuff.
cialis 100 mg 30 tablet wow cialis tadalafil 100mg best generic drugs cialis how do cialis pills work ou acheter du cialis pas cher tarif cialis france order a sample of cialis cialis generic availability buy cialis online cheapest only here cialis pills
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 01:17 ق.ظ

You have made your point extremely clearly!.
we choice cialis uk cialis free trial cialis uk next day cialis generico en mexico interactions for cialis cialis usa cost cialis australia org cialis 5mg billiger generic cialis soft gels cialis generico milano
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Awesome forum posts. Regards.
tadalafil generic buy cialis cheap 10 mg cialis 20mg cialis prezzo in linea basso viagra vs cialis vs levitra cialis prezzo di mercato get cheap cialis tadalafil 20 mg cialis tablets for sale generic cialis pro
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:37 ق.ظ

Thank you. I enjoy it.
cialis lilly tadalafi cialis 5 mg cialis generico buy cialis cheap 10 mg buy cheap cialis in uk only best offers 100mg cialis cialis tablets australia buy cialis uk no prescription cialis cuantos mg hay buy cialis sample pack
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:11 ب.ظ

You said it perfectly.!
tarif cialis france canadian discount cialis tadalafil generic only now cialis for sale in us we like it cialis soft gel click now buy cialis brand 200 cialis coupon cialis prices in england look here cialis order on line comprar cialis navarr
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Terrific material. Thanks a lot.
cialis rezeptfrei sterreich cialis e hiv i recommend cialis generico cheap cialis cialis farmacias guadalajara cialis savings card cialis generique 5 mg prix cialis once a da cialis daily new zealand only best offers 100mg cialis
levitra 20 mg bayer prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:26 ق.ظ

You've made the point!
buy levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra levitra online buy levitra 20 mg buy levitra 20 mg
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 03:18 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
achat cialis en suisse free generic cialis cialis diario compra buy cialis online nz cialis generika in deutschland kaufen cialis sicuro in linea tadalafil tablets discount cialis cialis et insomni buy brand cialis cheap
http://cialisvv.com/
شنبه 7 مهر 1397 09:32 ب.ظ

Whoa lots of awesome information!
tadalafil 20 mg cialis 20mg cialis billig cialis generic cialis coupons american pharmacy cialis cialis farmacias guadalajara are there generic cialis free cialis cialis sicuro in linea
http://buycialisky.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:28 ب.ظ

You said it wonderfully.
buy cialis online legal precios cialis peru cialis 20 mg viagra vs cialis vs levitra cialis preise schweiz generic cialis at walmart link for you cialis price cialis 30 day trial coupon calis only here cialis pills
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:18 ق.ظ

You said it perfectly..
how to get viagra with prescription viagra pharmacy viagra cheap viagra price of viagra buy viagra nz buy viagra pharmacy viagra prescription viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra cheapest buy viagra online overnight delivery safe to buy viagra online
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:42 ب.ظ

Point well utilized.!
cialis kaufen buying brand cialis online only now cialis 20 mg rezeptfrei cialis apotheke brand cialis generic cialis kaufen bankberweisung rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage amounts cialis en mexico precio generic cialis pill online
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:12 ق.ظ

Seriously quite a lot of helpful knowledge.
brand cialis nl order generic cialis online wow cialis 20 cialis therapie miglior cialis generico we recommend cialis best buy cialis lilly tadalafi buy cialis cheap 10 mg buy brand cialis cheap cialis cipla best buy
viabiovit.com/kopen-viagra-canadese-apotheek-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:01 ق.ظ

You actually said it adequately.
buy viagra cheap uk online pharmacy usa viagra how to buy viagra without prescription best place to buy online viagra buy viagra superdrug buy viagra thailand buy women viagra viagra cheap uk where to buy generic viagra viagra generic levitra online pharmacy viagra
buy brand cialis online no prescription
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:42 ب.ظ

You mentioned that terrifically.
cialis online napol warnings for cialis cialis patent expiration we choice cialis uk click here to buy cialis buying cialis on internet generic cialis in vietnam rezeptfrei cialis apotheke cheap cialis 40 mg cialis what if i take
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:48 ب.ظ

Appreciate it! A lot of facts!

when can i take another cialis order a sample of cialis estudios de cialis genricos look here cialis order on line cialis dosage amounts cialis 20 mg effectiveness miglior cialis generico cialis patent expiration look here cialis order on line cialis uk
Viagra great britain
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:32 ق.ظ

Cheers. Excellent information!
viagra online no prescriptions online viagra prescription buy viagra with prescription buy cheap viagra no prescription buy generic sildenafil viagra generic viagra cheap price buy viagra cvs how to buy cheap viagra online buy generic viagra online
Cialisshice
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:20 ب.ظ

Excellent tips. Thank you!
cialis mit grapefruitsaft cialis rezeptfrei sterreich rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg funziona cialis from canada cialis for sale south africa cialis in sconto side effects for cialis overnight cialis tadalafil generic cialis pro
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30