تبلیغات
پلاگیوس - گوشه ای از حقوق زنان در کتاب مقدس
چهارشنبه 30 شهریور 1390

گوشه ای از حقوق زنان در کتاب مقدس

   نوشته شده توسط: علی هجران    نوع مطلب :مسیحیت ،

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCnlg4mXAvCKcT3AnW7kGG-QtAZ6dRcIVvOFyqTUmZ8dD9SxUMSw

تورات سفر تثنیه، باب 19، شماره های 15 تا 19

15  هرگز كسی‌ را بر اساس‌ شهادت‌ یك‌ نفر محكوم‌ نكنید. حداقل‌ دو یا سه‌ شاهد باید وجود داشته‌ باشند. 16  اگر كسی‌ شهادت‌ دروغ‌ بدهد و ادعا كند كه‌ شخصی‌ را هنگام‌ ارتكاب‌ جرمی‌ دیده‌ است‌،  17  هر دو نفـر باید به‌ نـزد كاهنان‌ و قضاتی‌ كه‌

در آن‌ موقع‌ در حضور خداوند مشغول‌ خدمتنـد، آورده‌ شونـد. 18  قضات‌ باید این‌ امر را بدقت‌ تحقیق‌ كنند. اگر معلوم‌ شد كه‌ شاهد دروغ‌ می‌گوید،  19  مجازاتش‌ باید همان‌ باشد كه‌ او فكر می‌كرد مرد دیگر به‌ آن‌ محكوم‌ می‌شد. به‌ این‌ طریق‌ شرارت‌ را از میان‌ خود پاك‌ خواهید كرد.

 

John Gill says in his commentary...

Then both the men between whom the controversy is,.... The man that bears the false witness, and the man against whom it is borne: shall stand before the Lord; as in the presence of him, the omniscient God, and as represented by judges and civil magistrates, whose vicegerents they are; so it seems to be explained in the next words, which are exegetical of these:


before the priests and the judges which shall be in those days; which shall compose the sanhedrim, or court of judicature; and this seems to confirm it, that by priest and judge, in Deuteronomy 17:9 are meant priests and judges; Jarchi says, this Scripture speaks of witnesses, that is, of the false witness that testifies wrong against a man, and another that contradicts his testimony, and teaches that there is no witness by women; and so it is elsewhere said {a}, an oath of witness is made by men, and not by women; on which it is observed {b} that a woman is not fit to bear witness, as it is written,


then both the men,.... men and not women; and the above writer remarks further, that it teaches that they ought to bear testimony standing.

{
a} Misn. Shebuot, c. 4. sect. 1.

{b} Bartenora in ib.

این تفسیر را می توانید اینجا بخوانید

توضیحات:

به طور خلاصه این تفسیر می گوید که شهادت و گواهی زنان در کتاب مقدس ارزشی ندارد و پذیرفته نمی شود. به همین دلیل هر وقت در کتاب مقدس اتهامی به یک زن وارد می شود او متهم و گناهکار خواهد بود مگر این خلاف آن را با مدرک اثبات کند. چند مورد را برای نمونه اینجا ذکر می کنیم تا به خوانندگاه محترم ارزش زن را در کتاب مقدس نشان دهیم: [لازم به تذکر است که نویسنده هیچ گونه خصومت و دشمنی نسبت به یهودیان و مسیحیان محترم ندارد و هدف از این مقاله نخست افشاء حقیقت است و سپس پاسخ به افرادی مثل "جوینده" و ... است که مرتبا به مسلمانان می تازند و نمی دانند کسی که خانه اش از شیشه است به مردم سنگ پرانی نمی کند!]

 

با هم می خوانیم:

تورات، سفر اعداد، باب 5، شماره های 11 تا 31

13-14  خداوند به‌ موسی‌ فرمود به‌ قوم‌اسرائیل‌ بگوید كه‌ هرگاه‌ مردی‌ نسبت‌ به‌ زنش‌ مشكوك‌ شود و گمان‌ برد كه‌ او با مرد دیگری‌ همبستر شده‌ است‌، ولی‌ بعلت‌ نبـودن‌ شهـود، دلیلـی‌ در دست‌ نداشتـه‌ باشـد، 15  آنوقت‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، زن‌ خود را پیش‌ كاهن‌ بیاورد. در ضمن‌ آن‌ مرد باید یك‌ كیلو آرد جو هم‌ با خود بیاورد، ولی‌ آن‌ را با روغن‌ یا كندر مخلوط‌ نكند، چون‌ این‌ «هدیه‌ بدگمانی‌» است‌ و برای‌ تشخیص‌ گناه‌ تقدیم‌ می‌شود.

16  كاهن‌، آن‌ زن‌ را به‌ حضور خداوند بیاورد،  17  و قدری‌ آب‌ مقدس‌ در كوزه‌ای‌ سفالین‌ بریزد و مقداری‌ از غبار كف‌ عبادتگاه‌ را با آن‌ مخلوط‌ كند. 18 سپس‌ موی‌ بافته‌ سر زن‌ را باز كند و هدیه‌ بدگمانی‌ را در دستهایش‌ بگذارد تا معلوم‌ شود كه‌ آیا بدگمانی‌ شوهرش‌ بجاست‌ یا نه‌. كاهن‌ در حالیكه‌ كوزه‌ آب‌ تلخ‌ لعنت‌ را در دست‌ دارد جلو زن‌ بایستد.  19  آنگاه‌ از آن‌ زن‌ بخواهد قسم‌ بخورد كه‌ بی‌گناه‌ است‌ و به‌ او بگوید: «اگر غیر از شوهرت‌ مرد دیگری‌ با تو همبستر نشده‌ است‌، از اثرات‌ این‌ آب‌ تلخ‌ لعنت‌ مبرا شو. 20 ولی‌ اگر زنا كرده‌ای‌  21و22  لعنت‌ خداوند درمیان‌ قومت‌ گریبانگیر تو شود و شكمت‌ متورم‌ شده‌، نازا شوی‌.» و آن‌ زن‌ بگوید: «آری‌، اینچنین‌ شود.»  23  بعد كاهن‌ این‌ لعنتها را در یك‌ طومار بنویسد و آنها را در آب‌ تلخ‌ بشوید.  24  سپس‌ آن‌ آب‌ تلخ‌ را به‌ زن‌ بدهد تا بنوشد.

 

25  سپس‌ كاهن‌ هدیه‌ بدگمانی‌ را از دست‌ زن‌ بگیرد و آن‌ را در حضور خداوند تكان‌ داده‌، روی‌ قربانگاه‌ بگذارد.  26  مشتی‌ از آن‌ را بعنوان‌ نمونه‌ روی‌ آتش‌ قربانگاه‌ بسوزاند و بعد، از زن‌ بخواهد آب‌ را بنوشد. 27  اگر او به‌ شوهرش‌ خیانت‌ كرده‌ باشد آب‌ بر او اثر می‌كند و شكمش‌ متورم‌ شده‌، نازا می‌گردد و در میان‌ قوم‌ اسرائیل‌ مورد لعنت‌ قرار می‌گیرد  28  ولی‌ اگر او پاك‌ بوده‌ و زنا نكرده‌ باشد، به‌ او آسیبی‌ نمی‌رسد و می‌تواند حامله‌ شود.

29  این‌ است‌ قانون‌ بدگمانی‌ درمورد زنی‌ كه‌ شوهرش‌ نسبت‌ به‌ وی‌ بدگمان‌ شده‌ باشد.  30  همانطور كه‌ گفته‌ شد در چنین‌ موردی‌ شوهر باید زن‌ خود را به‌ حضور خداوند بیاورد تا كاهن‌ طی‌ مراسمی‌ قضیه‌ را روشن‌ سازد كه‌ آیا زن‌ به‌ شوهرش‌ خیانت‌ كرده‌ یا نه‌. 31  اگر زن‌ مقصر شناخته‌ شود، تاوان‌ گناهش‌ را پس‌ خواهد داد، اما شوهرش‌ در این‌ مورد بی‌تقصیر خواهد بود، زیرا خود زن‌ مسئول‌ گناهش‌ است‌.

 

توضیحات:

همانطور که گفتم، ملاحظه می کنید که شهادت زن مورد پذیرش قرار نمی گیرد و زن متهم محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اینجا هم زن باید با توصل به کارهای احمقانه و خرافی یک جوری اتهام را از خودش پاک کند. این عمل از نظر منطقی و علمی چطور می تواند ثابت کند که زنی زنا کرده است یا نه؟ اگر زنی از شوهرش حامله بود و شکمش متورم شد، آن وقت زناکار و نفرین شده است؟!!! ظلم و خرافه را ملاحظه می کنید؟ آیا واقعا اینها دستورات و کلام خداوند دانا و فرزانه هستند؟

 

تورات، سفر تثنیه، باب 22، شماره های 13 تا 21

13و14  اگر مردی‌ با دختری‌ ازدواج‌ كند و پس‌ از همبستر شدن‌ با او، وی‌ را متهم‌ كند كه‌ قبل‌ از ازدواج‌ با مرد دیگری‌ روابط‌ جنسی‌ داشته‌ است‌ و بگوید: «وقتی‌ با او ازدواج‌ كردم‌ باكره‌ نبود.»  15  آنوقت‌ پدر و مادر دختر باید مدرك‌ بكارت‌ او را نزد ریش‌سفیدان‌ شهر بیاورند. 16  پدرش‌ باید به‌ آنها بگوید: «من‌ دخترم‌ را به‌ این‌ مرد دادم‌ تا همسر او باشد، ولی‌ این‌ مرد او را نمی‌خواهد  17و18  و به‌ او تهمت‌ زده‌، ادعا می‌كند كه‌ دخترم‌ هنگام‌ ازدواج‌ باكره‌ نبوده‌ است‌. اما این‌ مدرك‌ ثابت‌ می‌كند كه‌ او باكره‌ بوده‌ است‌.» سپس‌ باید پارچه‌ را جلو ریش‌ سفیدان‌ پهن‌ كنند. ریش‌سفیدان‌ باید آن‌ مرد را تنبیه کنند و محكوم‌ به‌ پرداخت‌

 

 19  جریمه‌ای‌ معادل‌ صد مثقال‌ نقره‌ بكنند، چون‌ به‌ دروغ‌، یك‌ باكره‌ اسرائیلی‌ را متهم‌ ساخته‌ است‌. این‌ جریمه‌ باید به‌ پدر دختر پرداخت‌ شود. آن‌ زن‌، همسر وی‌ باقی‌ خواهد ماند و مرد هرگز نباید او را طلاق‌ بدهد.  20 ولی‌ اگر اتهامات‌ مرد حقیقت‌ داشته‌ وآن‌ زن‌ هنگام‌ ازدواج‌ باكره‌ نبوده‌ است‌،  21  ریش‌ سفیدان‌، دختر را به‌ درخانه‌ پدرش‌ ببرند و مردان‌ شهر او را سنگسار كنند تا بمیرد، چون‌ او در اسرائیل‌ عمل‌ قبیحی‌ انجام‌ داده‌ است‌ و در زمانی‌ كه‌ در خانة‌ پدرش‌ زندگی‌ می‌كرد، زنا كرده‌ است‌. چنین‌ شرارتی‌ باید از میان‌ شما پاك‌ گردد.؟؟؟؟؟؟

 


تورات، سفر تثنیه، باب 22، شماره 28 و 29

28  و اگر مردی‌ دختر باكره‌ای‌ را كه‌ نامزد نباشد بیابد و او را گرفته‌، با او همبستر شود و گرفتار شوند،  29  آنكه‌ آن‌ مرد كه‌ با او خوابیده‌ است‌ پنجاه‌ مثقال‌ نقره‌ به‌ پدر دختر بدهد و آن‌ دختر زن‌ او باشد، چونكه‌ او را ذلیل‌ ساخته‌ است‌ و در تمامی‌ عمرش‌ نمی‌تواند او را رها كند.

 توضحیات:

عدالت را ملاحظه می کنید؟ مردی به دختر باکره ای تجاوز می کند. دختر بیگناه هم نمی تواند کاری بکند و تازه باید به همسری آن مرد هم در آید!!! تنها کاری که مرد انجام می دهد این است که 50 مثقال نقره به پدر دختر [و نه خود دختر] بپردازد!!! واقعا بعضی مسیحی ها حق دارند بگویند شریعت کثیف است و باید از دست آن راحت شد، واقعا من هم موافقم! اگر شریعت این مسائل ظالمانه، غیر معقول و احمقانه است، همان بهتر که نباشند. آیا واقعا خداوند دستور به این مسائل احمقانه و ظالمانه داده است؟

 

تورات، سفر اعداد، باب 30، شماره های 3 تا 5

هرگاه‌ دختری‌ كه‌ هنوز در خانه‌ پدرش‌ زندگی‌ می‌كند، برای‌ خداوند نذر كند یاتعهدی‌ نماید،  4و5 باید هر چه‌ را قول‌ داده‌ است‌ ادا نماید مگر اینكه‌ وقتی‌ پدرش‌ آن‌ را بشنود او را منع‌ كند. در این‌ صورت‌، نذر دختر خودبه‌خود باطل‌ می‌شود و خداوند او را می‌بخشد، چون‌ پدرش‌ به‌ او اجازه‌ نداده‌ است‌ به‌ آن‌ عمل‌ كند. ولی‌ اگر پدرش‌ در روزی‌ كه‌ از نذر یا تعهد دخترش‌ آگاه‌ می‌شود، سكوت‌ كند، دختر ملزم‌ به‌ادای‌ قول‌ خویش‌ می‌باشد.؟؟

 تورات، سفر اعداد، باب 30، شماره های 6 تا 8

6  اگر زنی‌ قبل‌ از ازدواج‌ نذری‌ كرده‌ و یا با قول‌ نسنجیده‌ای‌ خود را متعهد كرده‌ باشد،  7  و شوهرش‌ از قول‌ او با خبر شود و در همان‌ روزی‌ كه‌ شنید چیزی‌ نگوید، نذر او به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند.  8  ولی‌ اگر شوهرش‌ نذر یا تعهد او را قبول‌ نكند، مخالفت‌ شوهر نذر او را باطل‌ می‌سازد و خداوند آن‌ زن‌ را می‌بخشد.

 

توضیحات:

شوهر می تواند بدون هیچ دلیلی تعهدات و نذورات همسرش را باطل کند! می دانید چرا؟ به این دلیل که حوا بود که میوه ممنوعه را خورد و به آدم هم از آن میوه داد. به همین دلیل مرد بر زن حکمران شد! مراجعه کنید به تورات، سفر پیدایش، باب 3، شماره 16: و خدا به زن گفت: الم و حمل تو را بسیار افزون گردانم  با الم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت چون سخن زوجه ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فروده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت رنج خواهی خورد.

 

فکر می کنم حالا همه متوجه شدیم چرا شهادت زنان هیچ وقت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. چون مردان بر آنها حکمرانند و می توانند به آسانی شهادت و تعهدات زنان را باطل کنند. به همین دلیل زنان نمی توانند در دادگاه شهادت بدهند یا احیانا برای خود یک معامله بازرگانی انجام دهند، چون شوهر یا پدر آن زن می تواند آن را به راحتی باطل کند!!! و چون به خاطر گناه حوا زمین ملعون شد، زن همیشه در معرض اتهام و گناه است و نجس شمرده می شود.

آرشchoc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 11:26 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading through your post. I like to write
a little comment to support you.
Kacey
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:40 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for truck
Melvina
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 12:09 ب.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this
post is awesome, great written and include approximately
all important infos. I would like to see extra posts like this.
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 10:38 ق.ظ
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really make
my blog shine. Please let me know where you got your design.
Thanks a lot
manicure
چهارشنبه 9 فروردین 1396 01:13 ب.ظ
all the time i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر