تبلیغات
پلاگیوس - اهل کتاب کیانند؟آیا زرتشتیت و صابئین هم اهل کتاببد؟

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVP5Xfx4yxJhMWSZx-eCSSoganTwtho4sJvYlwvVo2G6Cw3tPMa16xLJA

در دین اسلام تفاوت جدی بین ادیان اهل کتاب با دیگر گروههای غیر اسلامی وجود دارد و به تناسب احکام و تعامل با ایشان نیز متفاوت میگردد.

این وجیزه گوشه ای از نظرات ارزشمند مقام معظم رهبری است در باره اهل کتاب بودن زرتشتیان و صابئین(پیروان حضرت یحیی) در درسهای فقهی خود که برای خوانندگان فرهیخته مباحث ادیان جالب خواهد بود.

مراد از اهل کتاب

مشهور آنست كه

مراد از "الكتاب‏" در آیات قرآن، و از جمله در آیه جزیه، تورات و انجیل است.

صاحب جواهر گوید: "ان المنساق من الكتاب فى القرآن العظیم هو التوراة و الانجیل."

از واژه‏ى "الكتاب‏" در قرآن مجید، تورات و انجیل تبادر مى‏كند.

سپس، از علامه حلى در "المنتهى‏" ادعاى اجماع را یاد مى‏كند كه الف و لام در "الكتاب‏" در آیه جزیه، براى عهد است و اشاره به تورات و انجیل.

نقد و بررسى: ما پیشتر به گونه‏اى تفصیلى ناروایى این سخن را اثبات كردیم و خلاصه‏ ى آن چنین است:

هر چند عنوان "اهل الكتاب‏" در قرآن كریم، بعید نیست كه مراد از آن یهود و نصارى باشند ـ و چه بسا كاوش و تامل هم چنان نتیجه دهد ـ اما عنوان "الكتاب‏" در آیات قرآنى. اگر در چنان همایش و تركیب قرار نگیرد و قرینه‏ اى تعیین كننده هم در كار نباشد، نه تورات و انجیل و نه كتاب دیگر از كتابهاى پیامبران پیشین را نمى‏رساند. بلكه هر چه را از ملكوت بر پیامبرى از پیامبران الهى وحى شده باشد، مراد از آن خواهد بود. بدون آنكه ویژه و یا اشاره به كتاب خاص باشد. این نكته، چیزى است كه كاوش و تامل در آیات گوناگون، گواه آن است.

بنا بر این، "الكتاب‏" در آیه‏ ى جزیه، فراگیرتر از تورات و انجیل است و گواهى بر تقیید به آن دو، وجود ندارد بلكه شاید بتوان گفت كه محدود به آن دو نیست زیرا به اجماع امت اسلامى و نیز روایاتیكه مجوس را داراى كتاب معرفى مى‏كند، واژه‏ى "الكتاب‏"، كتاب مجوسیان را هم فرا مى‏گیرد.

هم چنین روشن مى‏شود كه دلیلى بر تقیید "الكتاب‏" به كتابهاى آسمانى كه دین جدید ابلاغ كرده‏اند، نداریم زیرا كتاب مجوسیان در زمره ادیان شریعت‏ آور، و پیامبر ایشان در شمار پیامبران اولوالعزم، نبود. بنا بر این، اطلاق "الكتاب‏" هر كتاب آسمانى را در بر خواهد گرفت.

توضیح افزونتر: مراد از "الكتاب‏" در یادكرد پیامبران و ادیان الهى، همان مرز جداساز فكرى، اعتقادى و عملى میان ایمان و كفر است. كتاب الهى همانست كه انسانها و تجمعات انسانى را از اسارت آیین هاى بشرى و خودساخته مانند پرستش بتان و خدایگان خیالى، آزاد مى‏كند و آنان را به سوى آیین الهى

فرا مى‏خواند. بنا بر این، كتاب همان صحیفه خداوندى است كه شناخت‏ خداوند و حقایقى را كه كتابهاى آسمانى عهده‏ دار توضیح و تبیین آن شده‏ اند، در بر دارد. معارفى كه نقطه‏ ى مقابل الحاد، شرك و بت‏ پرستى است. و این نكته، محتوایى عمومى در تمامى كتابهاى آسمانى است.

خداوند فرمود: "ومنهم امیون لایعلمون الكتاب..."  "و قل للذین اوتوا الكتاب والامیین ءاسلتم..."

در این آیات، "الكتاب‏" در مقابل "امى بودن‏" قرار داده شده است كه همان پرستش بت باشد.

و خداوند فرمود:  "ما یود الذین كفروا من اهل الكتاب ولا المشركین..."

در این آیه، "الكتاب‏" در مقابل شرك قرار گرفته است.

و خداوند فرمود: "كان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. .."

در این آیه، خداوند "كتاب‏" را مشخصه‏ ى نبوت و مرجع دین‏ باوران در اختلافاتشان، دانسته است و روشن مینماید كه این ویژگى، توصیفى فراگیر براى كتابهاى الهى است.

نتیجه: آیه اخیر و دیگر آیات، نشانگر آنست كه "كتاب‏" در اصطلاح‏شناسى قرآنى، چیزى است كه خداوند بر پیامبرانش فرو مى‏فرستد تا مردم را به هدایت رهنمون سازد و در اختلافات ایشان، داورى كند و آنان را از تاریكیهاى كفر، شرك و الحاد برهاند. از این رو، چرا "الكتاب‏" در آیه‏ى جزیه به همین معنا نباشد؟ چه دلیلى بر آنست كه "الكتاب‏" در آیه‏ى جزیه در معناى اخص [مسیحیان، یهودیان و مجوسیان] به كار رفته است؟

شاهد بر تعمیم معناى "الكتاب‏" در آیه‏ى جزیه، روایت واسطى است:

"قال: سئل ابوعبدالله "علیه السلام‏" عن المجوس اكان لهم نبى؟ فقال: نعم، اما بلغك كتاب رسول الله(ص) الى اهل مكه: اسلموا والا نابذتكم بحرب. فكتبوا الى النبى(ص): خذ منا الجزیه و دعنا على عبادة الاوثان، فكتب الیهم النبى(ص) انى لست آخذ الجزیه الا من اهل الكتاب. فكتبوا الیه یریدون تكذیبه: زعمت انك لاتاخذ الجزیه الا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزیه من مجوس هجر، فكتب الیهم رسول الله(ص): "ان المجوس كان لهم نبى فقتلوه و كتاب احرقوه، اتاهم نبیهم بكتابهم فى اثنى عشر الف جلد ثور."

از امام صادق(ع) پرسش شد كه آیا مجوسیان، پیامبر داشتند؟ فرمود: بلى. آیا این رخداد، به شما نرسیده است كه پیامبر(ص) به مكیان نامه نگاشت: "اسلام آورید و گرنه اعلان جهاد خواهم داد." آنان پاسخ دادند: از ما جزیه‏ گیر و ما را در پرستش بتان واگذار. پیامبر، نامه‏اى دیگر نگاشت كه: من از غیر اهل كتاب، جزیه نمى‏گیرم. مكیان، براى دروغ وانمودن سخن وى، نوشتند: گفته‏اى كه از غیر اهل كتاب جزیه نمى‏گیرى. با آنكه از مجوسیان هجر جزیه گرفته‏ اى؟!

پیامبر(ص) در پاسخ نوشت: مجوسیان، پیامبرى داشتند كه او را كشتند و كتاب او را آتش زدند. پیامبرشان، در 12 هزار پوست گاو نر، كتاب آسمانى‏اش را براى ایشان آورد.

بنا بر این، با توجه به استعمال "الكتاب‏" در حدیث در مورد كتاب مجوسیان، و نیز به كار رفتن "اهل كتاب‏" در مورد خود ایشان، هیچ زمینه‏اى براى مختص دانستن "الكتاب‏" و "اهل الكتاب‏" به تورات و انجیل و پیروان آن دو، باقى نمى‏گذارد.

مشابه روایت‏ یاد شده، مرسله صدوق از پیامبر(ص) و روایت اصبغ بن نباته از امام على(ع) است. و با توجه به پذیرش مضمون آن از سوى فقیهان شیعه - بویژه در مورد مجوس ـ ضعف سندى این روایات، مضر نخواهد بود. علاوه آنكه روایات شایان اعتماد، وجود دارد كه در آن صراحتا گفته شده است كه مجوسیان در شمار اهل كتابند. از آن جمله، معتبره سماعه است:

"عن ابى عبدالله(ع) قال: بعث النبى(ص) خالد بن الولید الى البحرین (الى ان قال) فكتب الیه رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصارى و قال: انهم اهل الكتاب."

امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص)، خالد بن ولید را به بحرین فرستاد [تا آن جا كه فرمود] پیامبر(ص) به او نوشت:

دیه‏ى ایشان همانند دیه یهودیان و مسیحیان است. و فرمود: آنان، اهل كتاب هستند. و از آن جمله روایات موثقه زراره است:

"سالته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من اهل الكتاب و مجراهم مجرى الیهود و النصارى فى الحدود و الدیات."

از او پرسیدم: حد مجوس چگونه است؟ فرمود: ایشان در شمار اهل كتابند و در حدود و دیات همانند یهودیان و مسیحیان، با ایشان برخورد مى‏شود.

در این روایت، اضمار [و مشخص ننمودن پاسخگوى پرسش] به اعتبار مفاد روایت‏ خدشه‏اى وارد نمى‏سازد زیرا پرسشگر شخصیتى چون زراره است [كه از جز امام(ع) در احكام شرعى نقل نمى‏كند]. با توجه به این روایات، نادرستى این گمان آشكار مى‏شود كه كاربرد "الكتاب‏" بدون قرینه، منصرف به تورات و انجیل است زیرا وقتى كه از مجوس، به اهل كتاب تعبیر شده است، چگونه براى این ادعا، زمینه‏ اى باز مى‏ماند؟!

اشكال: روایات دیگر درباره‏ى مجوسیان آمده است: "سنوا بهم سنة اهل الكتاب‏" [= با ایشان همانند اهل كتاب برخورد كنید] و مراد از اهل كتاب در این روایات، یهودیان و مسیحیان است و این مطلب، اشعار به آن دارد كه كاربرد اهل كتاب در مورد یهودیان و مسیحیان، در عرف گفت و شنود آن روزگار، رواج داشته است.

پاسخ: ظاهرا این كاربرد، به واسطه كثرت یهودیان و مسیحیان در جزیرة العرب - در مقایسه با دیگران ـ بوده است. و این سخن، چه ربطى به محدود ساختن عنوان "اهل الكتاب‏" به آن دو گروه دارد؟ چه رسید به آنكه ادعاى اختصاص عنوان "الكتاب‏" به تورات و انجیل صورت پذیرد!!

نتیجه: از سخنان گذشته مى‏توان چنان برداشت داشت كه "الكتاب‏" در اصطلاح‏شناسى قرآن و حدیث و نیز در عرف متشرعان صدر اسلام، تا زمان امامان معصوم(ع)، در هر گونه كتاب آسمانى، به كار رفته است. و دلیلى بر آنكه در آیه‏ى جزیه، آن را به تورات و انجیل یا غیر آن دو محدود سازیم، وجود ندارد. بنا بر این، مراد از "كتاب‏" كه پیروان آن محكوم به جزیه هستند، هرگونه كتاب آسمانى است.

شاهد بر این سخن، تعلیل پیامبر(ص) در روایت واسطى است ـ كه پیشتر از آن یاد شد ـ ایشان در فلسفه جزیه براى مجوس فرمودند: چون آنان پیامبر و كتاب آسمانى داشتند.

از این سخن، استفاده مى‏شود كه در هر گروه كه كتاب آسمانى داشته باشند، این حكم عمومیت‏ خواهد داشت. زیرا روشن است كه كتاب مجوس غیر از كتاب تورات و انجیل بوده است و كتاب شریعت‏آور و دربردارنده دین جدید هم نبوده است، بنا بر این، حكم جزیه در مورد هر كتاب آسمانى از هر پیامبرى از پیامبران الهى، جریان خواهد داشت.

آرى! چه بسا از كلام پیشین شیخ مفید، این نكته بر مى‏آید كه "سنت‏"، گرفتن جزیه را به سه گروه مذهبى (یهودیان، مسیحیان و مجوسیان) محدود مى‏سازد. اگر این مطلب ابت‏شود. اطلاق آیه‏ى جزیه و نیز روایت واسطى، به این دلیل مقید خواهد شد.

شیخ مفید، در سخن پیشین فرمودند: "و اما نحن فلانتجاوز بایجاب الجزیه الى غیر من عددناه لسنة رسول الله(ص) فیهم و التوقیف الوارد فى احكامهم."

ما در وجوب جزیه، از گروههاى یاد شده پا فراتر نمى‏نهیم زیرا سنت پیامبر(ص) در گرفتن جزیه فقط در مورد ایشان است و ما در احكام فقهى كه از پیامبر درباره ایشان وارد شده، به توقیف [= پاسداشت مرز موضوعات]، فرمان داریم.

نقد و بررسى: مراد ایشان از سنت، براى ما آشكار نیست زیرا در سنت گفتارى پیامبر(ص)، سخنى كه جزیه را به غیر گروههاى یاد شده محدود كند، وجود ندارد و ما روایتى كه چنین مضمونى را در برگیرد، نیافتیم. حتى از كسانى كه در زمانى نزدیك به عهد شیخ مفید مى‏زیستند، چون گردآورندگان مجموعه‏ هاى حدیثى و جز ایشان. بلكه به روایاتى بر مى‏خوریم كه از آن استفاده‏ى تعمیم جزیه به تمامى كافران بر مى‏آید كه در ادامه‏ى این سخن، آن را ملاحظه خواهید كرد ـ.

و اما اگر مراد ایشان سنت رفتارى پیامبر(ص) باشد، بدان معنا كه ایشان بر صابئان جزیه قرار نداد - بایستى گفت كه:

1. این ادعا، ثابت نیست زیرا عدم یادكرد، گواه بر عدم وقوع نخواهد بود.

2. به فرض پذیرش [عدم جزیه بر صابئان از سوى پیامبر]، شاید دعوى یاد شده بدان جهت باشد كه صابئان در زمره‏ى ساكنان حوزه‏ى فتوحات اسلامى در عصر پیامبر(ص) نبودند.

زیرا ایشان در منطقه "میسان‏" و "حرنان‏" مى‏زیستند و هر دو منطقه، پس از رحلت پیامبر(ص) فتح شد. و شاید عوامل دیگر در كار بود.

بنا بر این، سنت عملى پیامبر(ص)، نمى‏تواند این دعوى را به اثبات رساند كه از صابئان نمى‏توان جزیه گرفت.

نتیجه‏ ى سخن در نكته‏ ى نخست: واژه‏ى "الكتاب‏" در "باب جزیه‏" در دو كتاب [تورات و انجیل] و یا كتابهاى شریعت‏ آور محدود نیست. از این رو، در فرض ینكه جامعه‏ اى از كتاب یحیى، یا داود و یا ادریس، پیروى كنند، اینان در زمره‏ ى اهل كتاب هستند. خونشان محفوظ است. در آیین‏شان آزاد وانهاده مى‏شوند و از آنان جزیه گرفته مى‏شود.


برچسب ها: صابئین ، اهل کتاب ، انجیل ، تورات ، مقام معظم رهبری ، مجوس ، زرتشت ،

buycialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:57 ب.ظ

Cheers. I like it.
free generic cialis cialis per paypa we use it 50 mg cialis dose cialis patentablauf in deutschland cialis prices in england cialis dosage only best offers cialis use cialis prices in england the best site cialis tablets ou trouver cialis sur le net
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:25 ب.ظ

Thanks a lot. Wonderful information!
price cialis best look here cialis order on line cialis dose 30mg tadalafil 5mg generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico click here cialis daily uk cialis kaufen female cialis no prescription usa cialis online
viagra 20 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:56 ق.ظ

Factor clearly regarded!.
order sildenafil can u buy viagra online buy viagra over the counter buy viagra low cost buy generic viagra with paypal buy generic viagra australia where can we buy viagra buy viagra where can i buy a viagra cheap online viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-pills-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:31 ق.ظ

You said it terrifically.
wow look it cialis mexico buy online cialis 5mg cialis cuantos mg hay sublingual cialis online wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis cialis side effects tadalafil 10 mg we choice cialis uk cialis pills in singapore
Cialis pills
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:30 ب.ظ

You revealed this terrifically.
cialis online holland cialis 5 mg scheda tecnica cialis online nederland cialis sicuro in linea cialis 20 mg cut in half cialis name brand cheap cialis kamagra levitra we like it cialis price low dose cialis blood pressure cialis tablets australia
Viagra 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:42 ب.ظ

Thanks a lot, Lots of postings.

buy cheap viagra generic online cheap viagra prescription buy super viagra buy real viagra online uk viagra pharmacy uk buy viagra overnight delivery buy real viagra cheap order online viagra viagra online cheap uk viagra uk online
Online cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:16 ق.ظ

Reliable postings. Thanks a lot!
rx cialis para comprar generic cialis pill online walgreens price for cialis cialis coupons printable cialis 50 mg soft tab cialis official site cialis generico cialis australian price 200 cialis coupon cialis 20 mg effectiveness
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:02 ق.ظ

You actually reported this well.
cialis from canada get cheap cialis cialis online nederland cialis online holland cialis price thailand look here cialis order on line the best choice cialis woman cialis official site cialis price thailand walgreens price for cialis
dispensary
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:51 ب.ظ
هی اونجا! آیا شما فکر می کنید اگر من وبلاگ خود را با گروه توییتر خود به اشتراک بگذارم؟
بسیاری از مردمی هستند که فکر می کنم واقعا از شما قدردانی می کنند
محتوا. لطفا مرا در جریان قرار بدهید. با تشکر
cr hack
دوشنبه 16 بهمن 1396 05:24 ب.ظ
من مطمئن هستم که این پاراگراف تمام اینترنت را لمس کرده است
مردم، پارامتر واقعا دلپذیر خود را در ایجاد وب سایت جدید.
Miles
جمعه 17 آذر 1396 07:18 ب.ظ
For the reason that the admin of this web page is working, no doubt very rapidly it will be well-known, due
to its feature contents.
foot pain exercises pdf
سه شنبه 6 تیر 1396 10:33 ب.ظ
Right here is the right site for everyone who wishes to
find out about this topic. You know so much its almost hard to argue
with you (not that I actually will need to?HaHa). You certainly put a new spin on a subject that's been written about for decades.
Excellent stuff, just great!
foot pain after surgery
شنبه 3 تیر 1396 06:52 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you
ivettebastianelli.wordpress.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 08:12 ق.ظ
Wonderful work! This is the type of info that should
be shared across the internet. Disgrace on Google for now not positioning this publish upper!
Come on over and seek advice from my site . Thank you =)
Glenna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:20 ب.ظ
After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every
time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.

There has to be a way you can remove me from that service?

Cheers!
Jodi
شنبه 23 اردیبهشت 1396 05:09 ب.ظ
Hey there, I think your website might be having browser compatibility
issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but
when opening in Internet Explorer, it has some
overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, excellent blog!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 05:49 ق.ظ
What i don't understood is if truth be told how you are
no longer actually much more neatly-preferred than you may be right now.

You're very intelligent. You understand thus significantly with regards to this matter, produced me
individually believe it from so many numerous angles. Its like women and men are not involved
except it is one thing to accomplish with Lady gaga!
Your personal stuffs outstanding. All the time maintain it
up!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر