تبلیغات
پلاگیوس - حواریون عیسی مسیح (ع)
دوشنبه 24 بهمن 1390

حواریون عیسی مسیح (ع)

   نوشته شده توسط: علی هجران    نوع مطلب :مسیحیت ،

 

  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRETUjsu9D9E4hmn4odV7N_VgtsGUryyPeQxbdXw1j4mhfoOFbO

ویژگى رسولان

اكثر حواریون حضرت عیسى(علیه السلام) ماهى گیرانى فقیر، بدون آگاهى و فصاحت و خالى از هر گونه دارایى دنیوى و سلطنت جهانى بودند،هرچند شاگردان خاص حضرت عیسى به شمار مى آمدند، اما در زمان حیات وى، افرادى «بى ادراك»، «بى ایمان» و «سست دل» معرفى شده بودند. در عین حال، پس از عروج حضرت عیسى(ع) از ناحیه ى «روح القدس» هدایت یافته 

 

و بر هدایت دیگران قادر شدند: همه از روح القدس پر گشته، به زبان هاى مختلف، به نوعى كه روح، به آنان تلفّظ بخشید، شروع به سخن گفتن كردند. توماس میشل، كشیش معاصر معتقد است: رسولان در زمان عیسى(علیه السلام) باور داشتند كه وى همان مسیحایى است كه یهود در انتظار او به سر مى بردند و خدا او را براى نجات بشر فرستاده است. اما پس از مرگ مسیح آنان در بن بست فكرى قرار گرفتند و گمان كردند كه معلم ایشان در رسالت خود ناكام مانده است، اما دیدار مسیح(علیه السلام) پس از رستاخیز وى به تردیدهاى آنان پایان داد. مشاهده ى مسیح به صورت فردى و گروهى تا چهل روز پس از مرگ وى ادامه داشت و پس از آن عیسى براى همیشه از نظر آنان پنهان شد. در این زمان مشكل بزرگ رسولان ناآشنایى آنان با وظایف خود بود. ده روز پس از غیبت عیسى(علیه السلام) این مشكل هم از میان برداشته شد و پرتو روح القدس، تردید آنان را از میان برد و آنان را به انجام رسالت قدرت داد. در زمان حیات حضرت عیسى، مأموریت رسولان تبلیغ در میان بلاد اسرائیلى بود: این دوازده تن را عیسى فرستاد و به ایشان وصیت كرده و گفت: از راه امت ها نروید و در بلدى از سامریان داخل مشوید، بلكه نزد گوسفندان گم شده ى «اسرائیل» بروید، و چون مى روید موعظه كرده، بگویید كه ملكوت آسمان نزدیك است. اما پس از عروج و رستاخیز وى، مأموریت تبلیغى گسترده اى براى رسولان در میان تمامى امم در دستور كار قرار گرفت. حضرت عیسى به ایشان فرمود: پس، بروید و همه ى امت ها را شاگرد خود سازید و ایشان را به نام اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.

 

حواریون در قرآن

در قرآن مجید در سه مورد به صراحت از حواریون حضرت عیسى(علیه السلام)یاد شده است. در یك جا آمده است:و یاد كن هنگامى را كه به «حواریون» وحى كردم كه به من و فرستادگانم ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش كه ما مسلم هستیم. بعضى از مفسران قرآن با توجه به ارتباط وحیانى حواریون با خداوند، احتمال پیامبر بودن تمام آنان را مطرح كرده اند: از مجموعه قرائن ذكر شده در آیات كریمه و روایات، استفاده مى شود كه تمامى حواریون مقام نبوت داشته اند. اگر حواریون پیامبر نبوده باشند، وحى در آیه ذكر شده را به «وحى الهامى» تفسیر مى كنیم ولى به هر حال دلالت بر مرتبت ویژه ى آنان دارد. در جاى دیگر از قرآن مجید به تجدید پیمان حواریون با حضرت عیسى(ع)، پس از احساس انحرافاتى در میان بنى اسرائیل، اشاره شده است. آیه اى از قرآن نیز به تبلیغ رسولان اشاره كرده است.

 

پطرس

از دیدگاه مسیحیان پطرس در میان رسولان اولین كسى است كه به حضرت عیسى(ع) ایمان آورد، و نیز نخستین كسى كه به افتخار رؤیت آن حضرت پس از برخاستن از قبر نایل آمد، و نیز كسى كه از طرف حضرت عیسى(علیه السلام) مأمور هدایت مردم و استوارى رسولان دیگر شده بود و بر آنها برترى داشته است، پطرس حوارى است. از عبارت انجیل برمى آید كه پطرس جانشین حضرت عیسى در امور ظاهرى و معنوى و بزرگ ترین حوارى آن حضرت است: و به تو مى گویم كه تو پطرس هستى و من بر این صخره -پطرس -كلیساى خود را بنا مى كنم و نیروهاى مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد و كلیدهاى پادشاهى آسمان را به تو مى دهم. آن چه را كه تو در زمین منع كنى در آسمان ممنوع خواهد شد و هر چه را كه در زمین جایز بدانى در آسمان جایز دانسته خواهد شد. از عبارت فوق به خوبى مى توان «ولایت تكوینى» پطرس را برداشت نمود. هم چنین از كلمات حضرت عیسى(علیه السلام) كه به پطرس فرمود: «به بره هاى من خوراك بده» و «از گوسفندان من پاس دارى كن». معلوم مى شود كه حضرت عیسى(ع) دو وظیفه ى «رهبرى امت مسیحى» و «مرجعیت دینى آنان» را به پطرس سپرده بود.

 

پولس (Paul)

پولس، شخصیتى كه بعدها بزرگ ترین رسول مسیحیت نام گرفت، چند سال پس از میلاد مسیح، در شهر «طرسوس» در خانواده اى یهودى متولد شد. درجوانى، چند سال در بیت المقدس سكنى گزید و به تحصیل كتاب مقدس و فراگیرى اعتقادات یهود، نزد «غمالائیل» (گامالائیل)، كه برجسته ترین عالم یهودى بود، پرداخت و بدین ترتیب در شهر طرسوس از فرهنگ یونانى بهره برد و در بیت المقدس، فرهنگ یهودى را كسب كرد و از این دو فرهنگ در شكل دادن به عقاید خود بسیار استفاده كرد. اولین بار، نام وى در كتاب مقدس، در داستان شهادت «استیفان» كه برگزیده ى حواریون بود، آمده است. پولس در زمره ى مخالفان وى و دست اندركار شكنجه ى او بود. پس از شهادت استیفان، پولس با اخذ فرمانى از مجمع یهودیان اورشلیم، براى آزار نوایمانان مسیحى و دست گیرى آنان براى محاكمه در اورشلیم، به سمت «دمشق» حركت كرد. در اثناى همین سفر بود كه به گفته ى نویسنده ى كتاب اعمال رسولان حادثه اى عجیب براى پولس رخ مى دهد كه منجر به ایمان آوردن او مى شود: هنوز به دمشق نرسیده بود كه ناگهان نزدیك شهر، نورى از آسمان در اطراف او تابید. او بر زمین افتاد و صدایى شنید كه مى گفت: «اى شائول، چرا بر من جفا مى كنى؟» شائول پرسید: «خداوندا تو كیستى؟» پاسخ آمد: «من عیسى هستم. همان كسى كه تو بر او جفا مى كنى. ولى برخیز و به شهر برو و در آن جا به تو گفته خواهد شد كه چه باید بكنى. » در این هنگام هم سفران شائول خاموش ماندند، زیرا گر چه صدا را مى شنیدند ولى كسى را نمى دیدند. پس از این حادثه پولس حامى دین جدید شد. وى سه سال از عمر خود را در بلاد عرب و دمشق گذراند و پس از آن به دیدار پطرس در اورشلیم رفت و سپس به انطاكیه روى آورد و در نهایت این شهر را مركز تعلیمات خود قرار داد. در طول سالیان متمادى به شهرهاى مختلف از آسیا تا اروپا مسافرت و تعلیمات خود را ابلاغ مى كرد و در این راه سختى هاى زیادى را تحمل كرد و سرانجام به قتل رسید. آموزه هاى پولس از دو نظر با تعالیم حواریون فرق داشت:

 

1- در بعد عملى انجام شریعت یهود را براى غیریهودیان لازم نمى دانست. این نكته باعث بروز اختلاف شدید و مباحثات و مناظرات طولانى بین وى و پطرس گردید و نهایتاً قرار بر این شد كه پطرس رسول یهودیان باشد و پولس رسول غیریهودیان. در حالى كه حضرت عیسى(علیه السلام)صریحاً پطرس را جانشین خود قرار داده بود و او و سایر حواریون تأكید زیادى بر انجام شریعت داشتند.

2- در بعد عقیدتى نیز الهیات خاصى را تعلیم مى دهد كه در آن عیسى(علیه السلام) به مقام «الوهیت» نایل مى شود. پولس خود منشأ افكارش را الهام مستقیم و كشف مى داند; منتهى سؤالى كه پیش مى آید این است كه چرا مطالبى كه حضرت عیسى(علیه السلام) به او الهام مى كند، خلاف مطالبى است كه براى حواریون گفته است؟!

 

برخى از محققان این گونه پاسخ داده اند: از آن جا كه امپراطورى بزرگ روم (كه یهودیه بخش كوچكى از آن بود) از كشورها و شهرهاى مختلف با ادیان گوناگون تشكیل شده بود كه به جز یهودیان كه اغلب در یهودیه زندگى مى كردند، بقیه مشرك بودند و افكارى عجیب و غریب داشتند، پولس پس از ادعاى ملاقات با مسیح و شروع به تبلیغ یا باید به یهودیه مى رفت و یهودیان را به مسیحیت دعوت مى كرد و یا باید به سراغ مشركان مى رفت و براى آنان تبلیغ مى نمود. پولس راه دوم را برگزید چون در یهودیه اولاً حواریون حضرت عیسى حضور داشتند و دیگر جایى براى او نبود; و ثانیاً، چون قبلا مسیحیان را اذیت كرده بود به او با شك و تردید نگاه مى شد. پس او به سراغ غیریهودیان مى رفت و به تبلیغ مى پرداخت اما نه آن مطالبى را كه حضرت عیسى فرموده بود بلكه براى جذب امت هاى غیریهودى دو كار كرد: نخست آن كه مسیحیت را به گونه اى به ایشان عرضه كرد كه بسیار راحت باشد; و لذا شریعت موسوى را حذف كرد; و دوم آن كه مسیحیت را به گونه اى عرضه كرد كه براى مشركان قابل فهم و پذیرش باشد; لذا افكار مشركان را مى پذیرفت و به آنها شكل مسیحى مى داد. از آن جا كه به شهرهاى مختلف كه ادیان گوناگونى داشتند سفر مى كرد و در هر جا فكر تازه اى را مى پذیرفت، از این افكار مجموعه اى به وجود آمد كه مسیحیت كنونى را تشكیل مى دهد كه با دین مادر، یعنى یهودیت، اختلاف بسیار دارد. و از این جا بود كه مطالبى چون: «گناه ذاتى»، «الوهیت مسیح»، «تجسّد خدا»، «پسر خدا بودن مسیح كه براى قربانى به زمین آمده است تا صلیب شود و كفاره ى گناه ذاتى انسان شود»، كه در ادیان ابتدایى و بت پرستى امم گذشته ریشه داشت به مسیحیت راه یافت و جزء تعالیمى گردید كه به تأثیر روح القدس توسط پولس به عنوان دین جدید، یعنى مسیحیت، نازل شده است. پولس تا یك قرن پس از مرگش تقریباً فراموش شد، اما هنگامى كه نخستین نسل هاى مسیحى از میان رفتند و روایات شفاهى حواریون شروع به محو شدن كردند، هنگامى كه صدها گونه رفض و بدعت، روح مسیحیت را بر هم زد، «رساله هاى پولس» چهارچوبى فراهم كرد تا نظامى باثبات شكل گیرد و جماعات پراكنده را به صورت كلیسایى مقتدر گرد هم جمع كند. جان بى ناس مى نویسد: ولس حوارى را غالباً دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند. مسلماً او در این راه جهاد بسیار كرد و فرقه ى طرف داران اصول و شرایع موسوى را مغلوب ساخت. ولى اهمیت او بیشتر از این جهت است كه وى اصول لاهوت و مبادى الوهى خاصى به وجود آورد كه سبب شد نصرانیت عالم گیر شود. از این جهت، پولس بزرگ ترین خدمت را در تحوّل غربى انجام داده است. او صریحاً اعلام كرد كه دیگر عمل «ختان» وجوب ندارد، و هم چنین رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورى نیست و افراد بشر را نباید به نجس و طاهر تقسیم كرد.

   

1- مسیحیت، مؤلف: سید محمد ادیب آل على، ناشر: انتشارات مركز مدیریت حوزه علمیه قم

  

2- كلام مسیحى، توماس میشل، ترجمه حسین توفیقى، ص 62

   

3- تفسیر المیزان، علامه طباطبایى،ج 3، ص 204، ذیل آیه ى 52 سوره آل عمران

  

4- مسیحیت شناسى مقایسه اى، محمد رضا زیبایى نژاد، ص 86، ص 92

     

5- پسر خدا در عهدین و قرآن، عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، ص 677-79، ص 86 ـ 88

   

6- مسیحیت، هاروى كاكس، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، ص 50-55

     

7- «پولس»، محمد ایلخانى، مجله ارغنون، ش 5 ـ 6، ص 393

 

8- تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 3، ص680-689، ص 693 و 697، ص 677

 

9- تاریخ جامع ادیان، جان بى ناس، ص 614


office.com/setup
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:27 ق.ظ
Paragraphs formatting less you control
https://www.unitedcabling.com
شنبه 20 مرداد 1397 11:45 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like I
do, only visit this web page everyday since it gives feature contents,
thanks
www office com setup
شنبه 20 مرداد 1397 12:25 ق.ظ
follow our website for office setup
problems
office.com/setup
سه شنبه 16 مرداد 1397 10:24 ق.ظ
Office setup to get started with your office
Office 365 setup
دوشنبه 15 مرداد 1397 01:22 ب.ظ
Thanks For Sharing.
www.office.com/setup
شنبه 13 مرداد 1397 02:46 ب.ظ
I Loved The Way You Have Worked. Keep Up the Good Work...
www.office.com/setup
یکشنبه 7 مرداد 1397 11:11 ق.ظ
Awesome Website, Keep Up the Good Work. I Love The Way You Have Maintained Your Website.
canadian pharmacies shipping to usa
پنجشنبه 4 مرداد 1397 05:50 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">approved canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>safe online pharmacies in canada</a>
https://thesandersfirm.com
شنبه 23 تیر 1397 11:34 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?

Appreciate it!
windows
جمعه 1 تیر 1397 10:18 ق.ظ
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really good piece of writing on building
up new web site.
Oralhealthnet.Co.uk
شنبه 29 اردیبهشت 1397 07:41 ب.ظ
Hi there, I think your website might be having browser compatibility problems.
When I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet
Explorer, it's got some overlapping issues.
I simply wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, great site!
деньги до зарплаты на карту украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 06:35 ق.ظ
готівковий кредит без довідки доходи
онлайн займ на карту без отказа украина
кредит онлайн 24/7 украина
взять кредит по паспорту на карту
срочно деньги на карту
кредит на карту онлайн без отказа украина
деньги в долг на карту срочно украина
Millard
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 02:10 ق.ظ
It's impressive that you are getting ideas from
this post as well as from our discussion made here.
Cialis 20 mg
جمعه 17 فروردین 1397 07:25 ب.ظ

Awesome tips. Regards.
wow cialis tadalafil 100mg cialis tablets for sale cialis prices in england click now cialis from canada cialis canada on line generico cialis mexico order generic cialis online cialis soft tabs for sale we like it safe cheap cialis cialis generic tadalafil buy
www.petlovers.news
پنجشنبه 16 فروردین 1397 07:24 ب.ظ
Since becoming a member of Artwork Tutor I've learnt a lot.
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 03:49 ب.ظ

Wonderful stuff, Thanks a lot.
online prescriptions cialis buy original cialis recommended site cialis kanada cialis pas cher paris cialis sale online cialis coupons printable cialis side effects prix de cialis cialis dosage dosagem ideal cialis
buy my house now
یکشنبه 20 اسفند 1396 09:16 ب.ظ
This is a topic that is near to my heart... Cheers! Exactly where are
your contact details though?
vainglory cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:42 ب.ظ
این موضوعی است که به قلب من نزدیک است... مراقب باشید!
دقیقا جزئیات دقیق کجاست؟
web cam girls
شنبه 14 بهمن 1396 01:52 ق.ظ
Thanks for any other excellent article. Where else may
anybody get that kind of information in such a perfect way of writing?
I have a presentation subsequent week, and I'm on the
search for such information.
web cam girls
چهارشنبه 11 بهمن 1396 11:59 ب.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your content.

Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking
for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.
Selena
چهارشنبه 4 بهمن 1396 09:45 ق.ظ
whoah this blog is fantastic i really like
studying your posts. Stay up the good work! You realize, lots of individuals are searching round for this
information, you can aid them greatly.
Resumir
یکشنبه 1 بهمن 1396 07:24 ب.ظ
Very good site you have here but I was wanting to know if
you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of online community where I can get opinions from other knowledgeable
individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Thank you!
lanyards personnalisés
پنجشنبه 21 دی 1396 06:23 ب.ظ
Wow that was odd. I just wrote an really long comment
but after I clicked submit my comment didn't appear. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say wonderful blog!
Health Oils
چهارشنبه 20 دی 1396 12:56 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it
or something. I think that you could do with some pics to
drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog.
A great read. I'll definitely be back.
Free Chat with Girls
سه شنبه 12 دی 1396 07:20 ب.ظ
Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look.
I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and superb design.
Gay
چهارشنبه 6 دی 1396 11:53 ب.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through issues with your RSS.
I don't understand the reason why I can't subscribe
to it. Is there anybody having the same RSS issues?
Anyone who knows the solution will you kindly respond?
Thanx!!
hot webcam girls
سه شنبه 5 دی 1396 05:27 ق.ظ
Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new apple
iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the fantastic work!
Glen
جمعه 17 آذر 1396 07:09 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and
now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Appreciate it!
How do you get taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:45 ق.ظ
Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My site looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find a template or plugin that
might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share.

Cheers!
socorrokras.hatenablog.com
شنبه 14 مرداد 1396 07:34 ق.ظ
Excellent items from you, man. I've take into accout your stuff previous to and you're simply too fantastic.
I really like what you have obtained here, really like what you're stating and the
way in which you say it. You make it entertaining and
you still take care of to stay it smart. I can not wait to learn much more from you.
That is really a great web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30