تبلیغات
پلاگیوس - حواریون عیسی مسیح (ع)
دوشنبه 24 بهمن 1390

حواریون عیسی مسیح (ع)

   نوشته شده توسط: علی هجران    نوع مطلب :مسیحیت ،

 

  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRETUjsu9D9E4hmn4odV7N_VgtsGUryyPeQxbdXw1j4mhfoOFbO

ویژگى رسولان

اكثر حواریون حضرت عیسى(علیه السلام) ماهى گیرانى فقیر، بدون آگاهى و فصاحت و خالى از هر گونه دارایى دنیوى و سلطنت جهانى بودند،هرچند شاگردان خاص حضرت عیسى به شمار مى آمدند، اما در زمان حیات وى، افرادى «بى ادراك»، «بى ایمان» و «سست دل» معرفى شده بودند. در عین حال، پس از عروج حضرت عیسى(ع) از ناحیه ى «روح القدس» هدایت یافته 

 

و بر هدایت دیگران قادر شدند: همه از روح القدس پر گشته، به زبان هاى مختلف، به نوعى كه روح، به آنان تلفّظ بخشید، شروع به سخن گفتن كردند. توماس میشل، كشیش معاصر معتقد است: رسولان در زمان عیسى(علیه السلام) باور داشتند كه وى همان مسیحایى است كه یهود در انتظار او به سر مى بردند و خدا او را براى نجات بشر فرستاده است. اما پس از مرگ مسیح آنان در بن بست فكرى قرار گرفتند و گمان كردند كه معلم ایشان در رسالت خود ناكام مانده است، اما دیدار مسیح(علیه السلام) پس از رستاخیز وى به تردیدهاى آنان پایان داد. مشاهده ى مسیح به صورت فردى و گروهى تا چهل روز پس از مرگ وى ادامه داشت و پس از آن عیسى براى همیشه از نظر آنان پنهان شد. در این زمان مشكل بزرگ رسولان ناآشنایى آنان با وظایف خود بود. ده روز پس از غیبت عیسى(علیه السلام) این مشكل هم از میان برداشته شد و پرتو روح القدس، تردید آنان را از میان برد و آنان را به انجام رسالت قدرت داد. در زمان حیات حضرت عیسى، مأموریت رسولان تبلیغ در میان بلاد اسرائیلى بود: این دوازده تن را عیسى فرستاد و به ایشان وصیت كرده و گفت: از راه امت ها نروید و در بلدى از سامریان داخل مشوید، بلكه نزد گوسفندان گم شده ى «اسرائیل» بروید، و چون مى روید موعظه كرده، بگویید كه ملكوت آسمان نزدیك است. اما پس از عروج و رستاخیز وى، مأموریت تبلیغى گسترده اى براى رسولان در میان تمامى امم در دستور كار قرار گرفت. حضرت عیسى به ایشان فرمود: پس، بروید و همه ى امت ها را شاگرد خود سازید و ایشان را به نام اب و ابن و روح القدس تعمید دهید.

 

حواریون در قرآن

در قرآن مجید در سه مورد به صراحت از حواریون حضرت عیسى(علیه السلام)یاد شده است. در یك جا آمده است:و یاد كن هنگامى را كه به «حواریون» وحى كردم كه به من و فرستادگانم ایمان آورید. گفتند: ایمان آوردیم و گواه باش كه ما مسلم هستیم. بعضى از مفسران قرآن با توجه به ارتباط وحیانى حواریون با خداوند، احتمال پیامبر بودن تمام آنان را مطرح كرده اند: از مجموعه قرائن ذكر شده در آیات كریمه و روایات، استفاده مى شود كه تمامى حواریون مقام نبوت داشته اند. اگر حواریون پیامبر نبوده باشند، وحى در آیه ذكر شده را به «وحى الهامى» تفسیر مى كنیم ولى به هر حال دلالت بر مرتبت ویژه ى آنان دارد. در جاى دیگر از قرآن مجید به تجدید پیمان حواریون با حضرت عیسى(ع)، پس از احساس انحرافاتى در میان بنى اسرائیل، اشاره شده است. آیه اى از قرآن نیز به تبلیغ رسولان اشاره كرده است.

 

پطرس

از دیدگاه مسیحیان پطرس در میان رسولان اولین كسى است كه به حضرت عیسى(ع) ایمان آورد، و نیز نخستین كسى كه به افتخار رؤیت آن حضرت پس از برخاستن از قبر نایل آمد، و نیز كسى كه از طرف حضرت عیسى(علیه السلام) مأمور هدایت مردم و استوارى رسولان دیگر شده بود و بر آنها برترى داشته است، پطرس حوارى است. از عبارت انجیل برمى آید كه پطرس جانشین حضرت عیسى در امور ظاهرى و معنوى و بزرگ ترین حوارى آن حضرت است: و به تو مى گویم كه تو پطرس هستى و من بر این صخره -پطرس -كلیساى خود را بنا مى كنم و نیروهاى مرگ هرگز بر آن چیره نخواهند شد و كلیدهاى پادشاهى آسمان را به تو مى دهم. آن چه را كه تو در زمین منع كنى در آسمان ممنوع خواهد شد و هر چه را كه در زمین جایز بدانى در آسمان جایز دانسته خواهد شد. از عبارت فوق به خوبى مى توان «ولایت تكوینى» پطرس را برداشت نمود. هم چنین از كلمات حضرت عیسى(علیه السلام) كه به پطرس فرمود: «به بره هاى من خوراك بده» و «از گوسفندان من پاس دارى كن». معلوم مى شود كه حضرت عیسى(ع) دو وظیفه ى «رهبرى امت مسیحى» و «مرجعیت دینى آنان» را به پطرس سپرده بود.

 

پولس (Paul)

پولس، شخصیتى كه بعدها بزرگ ترین رسول مسیحیت نام گرفت، چند سال پس از میلاد مسیح، در شهر «طرسوس» در خانواده اى یهودى متولد شد. درجوانى، چند سال در بیت المقدس سكنى گزید و به تحصیل كتاب مقدس و فراگیرى اعتقادات یهود، نزد «غمالائیل» (گامالائیل)، كه برجسته ترین عالم یهودى بود، پرداخت و بدین ترتیب در شهر طرسوس از فرهنگ یونانى بهره برد و در بیت المقدس، فرهنگ یهودى را كسب كرد و از این دو فرهنگ در شكل دادن به عقاید خود بسیار استفاده كرد. اولین بار، نام وى در كتاب مقدس، در داستان شهادت «استیفان» كه برگزیده ى حواریون بود، آمده است. پولس در زمره ى مخالفان وى و دست اندركار شكنجه ى او بود. پس از شهادت استیفان، پولس با اخذ فرمانى از مجمع یهودیان اورشلیم، براى آزار نوایمانان مسیحى و دست گیرى آنان براى محاكمه در اورشلیم، به سمت «دمشق» حركت كرد. در اثناى همین سفر بود كه به گفته ى نویسنده ى كتاب اعمال رسولان حادثه اى عجیب براى پولس رخ مى دهد كه منجر به ایمان آوردن او مى شود: هنوز به دمشق نرسیده بود كه ناگهان نزدیك شهر، نورى از آسمان در اطراف او تابید. او بر زمین افتاد و صدایى شنید كه مى گفت: «اى شائول، چرا بر من جفا مى كنى؟» شائول پرسید: «خداوندا تو كیستى؟» پاسخ آمد: «من عیسى هستم. همان كسى كه تو بر او جفا مى كنى. ولى برخیز و به شهر برو و در آن جا به تو گفته خواهد شد كه چه باید بكنى. » در این هنگام هم سفران شائول خاموش ماندند، زیرا گر چه صدا را مى شنیدند ولى كسى را نمى دیدند. پس از این حادثه پولس حامى دین جدید شد. وى سه سال از عمر خود را در بلاد عرب و دمشق گذراند و پس از آن به دیدار پطرس در اورشلیم رفت و سپس به انطاكیه روى آورد و در نهایت این شهر را مركز تعلیمات خود قرار داد. در طول سالیان متمادى به شهرهاى مختلف از آسیا تا اروپا مسافرت و تعلیمات خود را ابلاغ مى كرد و در این راه سختى هاى زیادى را تحمل كرد و سرانجام به قتل رسید. آموزه هاى پولس از دو نظر با تعالیم حواریون فرق داشت:

 

1- در بعد عملى انجام شریعت یهود را براى غیریهودیان لازم نمى دانست. این نكته باعث بروز اختلاف شدید و مباحثات و مناظرات طولانى بین وى و پطرس گردید و نهایتاً قرار بر این شد كه پطرس رسول یهودیان باشد و پولس رسول غیریهودیان. در حالى كه حضرت عیسى(علیه السلام)صریحاً پطرس را جانشین خود قرار داده بود و او و سایر حواریون تأكید زیادى بر انجام شریعت داشتند.

2- در بعد عقیدتى نیز الهیات خاصى را تعلیم مى دهد كه در آن عیسى(علیه السلام) به مقام «الوهیت» نایل مى شود. پولس خود منشأ افكارش را الهام مستقیم و كشف مى داند; منتهى سؤالى كه پیش مى آید این است كه چرا مطالبى كه حضرت عیسى(علیه السلام) به او الهام مى كند، خلاف مطالبى است كه براى حواریون گفته است؟!

 

برخى از محققان این گونه پاسخ داده اند: از آن جا كه امپراطورى بزرگ روم (كه یهودیه بخش كوچكى از آن بود) از كشورها و شهرهاى مختلف با ادیان گوناگون تشكیل شده بود كه به جز یهودیان كه اغلب در یهودیه زندگى مى كردند، بقیه مشرك بودند و افكارى عجیب و غریب داشتند، پولس پس از ادعاى ملاقات با مسیح و شروع به تبلیغ یا باید به یهودیه مى رفت و یهودیان را به مسیحیت دعوت مى كرد و یا باید به سراغ مشركان مى رفت و براى آنان تبلیغ مى نمود. پولس راه دوم را برگزید چون در یهودیه اولاً حواریون حضرت عیسى حضور داشتند و دیگر جایى براى او نبود; و ثانیاً، چون قبلا مسیحیان را اذیت كرده بود به او با شك و تردید نگاه مى شد. پس او به سراغ غیریهودیان مى رفت و به تبلیغ مى پرداخت اما نه آن مطالبى را كه حضرت عیسى فرموده بود بلكه براى جذب امت هاى غیریهودى دو كار كرد: نخست آن كه مسیحیت را به گونه اى به ایشان عرضه كرد كه بسیار راحت باشد; و لذا شریعت موسوى را حذف كرد; و دوم آن كه مسیحیت را به گونه اى عرضه كرد كه براى مشركان قابل فهم و پذیرش باشد; لذا افكار مشركان را مى پذیرفت و به آنها شكل مسیحى مى داد. از آن جا كه به شهرهاى مختلف كه ادیان گوناگونى داشتند سفر مى كرد و در هر جا فكر تازه اى را مى پذیرفت، از این افكار مجموعه اى به وجود آمد كه مسیحیت كنونى را تشكیل مى دهد كه با دین مادر، یعنى یهودیت، اختلاف بسیار دارد. و از این جا بود كه مطالبى چون: «گناه ذاتى»، «الوهیت مسیح»، «تجسّد خدا»، «پسر خدا بودن مسیح كه براى قربانى به زمین آمده است تا صلیب شود و كفاره ى گناه ذاتى انسان شود»، كه در ادیان ابتدایى و بت پرستى امم گذشته ریشه داشت به مسیحیت راه یافت و جزء تعالیمى گردید كه به تأثیر روح القدس توسط پولس به عنوان دین جدید، یعنى مسیحیت، نازل شده است. پولس تا یك قرن پس از مرگش تقریباً فراموش شد، اما هنگامى كه نخستین نسل هاى مسیحى از میان رفتند و روایات شفاهى حواریون شروع به محو شدن كردند، هنگامى كه صدها گونه رفض و بدعت، روح مسیحیت را بر هم زد، «رساله هاى پولس» چهارچوبى فراهم كرد تا نظامى باثبات شكل گیرد و جماعات پراكنده را به صورت كلیسایى مقتدر گرد هم جمع كند. جان بى ناس مى نویسد: ولس حوارى را غالباً دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند. مسلماً او در این راه جهاد بسیار كرد و فرقه ى طرف داران اصول و شرایع موسوى را مغلوب ساخت. ولى اهمیت او بیشتر از این جهت است كه وى اصول لاهوت و مبادى الوهى خاصى به وجود آورد كه سبب شد نصرانیت عالم گیر شود. از این جهت، پولس بزرگ ترین خدمت را در تحوّل غربى انجام داده است. او صریحاً اعلام كرد كه دیگر عمل «ختان» وجوب ندارد، و هم چنین رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورى نیست و افراد بشر را نباید به نجس و طاهر تقسیم كرد.

   

1- مسیحیت، مؤلف: سید محمد ادیب آل على، ناشر: انتشارات مركز مدیریت حوزه علمیه قم

  

2- كلام مسیحى، توماس میشل، ترجمه حسین توفیقى، ص 62

   

3- تفسیر المیزان، علامه طباطبایى،ج 3، ص 204، ذیل آیه ى 52 سوره آل عمران

  

4- مسیحیت شناسى مقایسه اى، محمد رضا زیبایى نژاد، ص 86، ص 92

     

5- پسر خدا در عهدین و قرآن، عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، ص 677-79، ص 86 ـ 88

   

6- مسیحیت، هاروى كاكس، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، ص 50-55

     

7- «پولس»، محمد ایلخانى، مجله ارغنون، ش 5 ـ 6، ص 393

 

8- تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 3، ص680-689، ص 693 و 697، ص 677

 

9- تاریخ جامع ادیان، جان بى ناس، ص 614


Neek
پنجشنبه 27 دی 1397 09:03 ق.ظ
Hi,
This article is amazing and I really like it. I have helpful URLs to solve your query about Garmin Updates.
URLs: http://garmin-updates.com/map/
http://garmin-updates.com/nuvi/
character count
سه شنبه 25 دی 1397 11:37 ق.ظ
thanks and nice to know the updates https://bit.ly/2RYyPpy
ang-probinsyano
شنبه 22 دی 1397 08:17 ق.ظ
How are You?
latestjobspk
شنبه 22 دی 1397 08:16 ق.ظ
Hellow Mr. Chips. However are
ramens
پنجشنبه 20 دی 1397 02:44 ب.ظ
lj ojhykjh oyiu ghfdhgf ihgjh ,bmb
sharabi shayari
پنجشنبه 20 دی 1397 11:03 ق.ظ
thank u
www.office.com/setup
چهارشنبه 19 دی 1397 05:20 ب.ظ
Awesome website i like it
Amit
یکشنبه 9 دی 1397 01:51 ب.ظ
If your new destination is Bahamas, try
Miami to Bahamas flight at http://miamitobahamasflight.com
garmin support
یکشنبه 9 دی 1397 12:29 ب.ظ
free garmin map updates
triloki
چهارشنبه 5 دی 1397 07:55 ب.ظ
psoz spsle peoeepep
David Roods
سه شنبه 20 آذر 1397 09:17 ب.ظ
Thank you for sharing this information.
Daniel Wilson
سه شنبه 20 آذر 1397 09:15 ب.ظ
Nice post, thank you for sharing.
Jaipur Escorts
سه شنبه 20 آذر 1397 02:43 ب.ظ
hello
Hair Transplant In Nashik
سه شنبه 20 آذر 1397 01:38 ب.ظ
Best hair transplant services
Hair Transplant in Mumbai
سه شنبه 20 آذر 1397 01:37 ب.ظ
Best Hair transplant services for those who are look there hairs back
Painters in Pune
سه شنبه 20 آذر 1397 01:36 ب.ظ
Painting services available at best price now.
Jaipur Escorts
سه شنبه 20 آذر 1397 01:29 ب.ظ
Best agency in jaipur who provides best escorts service
Call Girls in THane
سه شنبه 20 آذر 1397 01:28 ب.ظ
Escorts service in THane
Call Girls in Pune
سه شنبه 20 آذر 1397 01:28 ب.ظ
Best Escorts in pune
Goa escorts service
سه شنبه 20 آذر 1397 01:27 ب.ظ
Best service for goa visitors .get sexual pleasure noe
Jaipur Escorts
سه شنبه 20 آذر 1397 01:26 ب.ظ
Call us and book jaipur escorts now
Call Girls in Mumbai
سه شنبه 20 آذر 1397 01:25 ب.ظ
Best Service in Mumbai. Book fast
Call Girls in Chennai
سه شنبه 20 آذر 1397 01:24 ب.ظ
Please visit our website will find interesting
Call Girls in Ahmedabad
سه شنبه 20 آذر 1397 01:22 ب.ظ
Call And book girls now
Shambhu BHau
سه شنبه 20 آذر 1397 01:21 ب.ظ
Best Services Available
muscle growth pills
سه شنبه 20 آذر 1397 05:03 ق.ظ
My partner and I stumbled over here from a different web address
and thought I should check things out. I like what I
see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page again.
aaa
دوشنبه 19 آذر 1397 05:44 ب.ظ
小米 LINE 貼圖代購網 - 全台最便宜 | -儲值享優惠- 原創20 官方40 主題60 | 提供LINE各國包含台灣、日本、美國等官方貼圖、原創貼圖、官方主題以及原創主題代購代送服務! 可使用超商代碼繳費、虛擬帳戶轉帳、信用卡或郵局無摺存款等付款方式。貼圖,貼圖代購,Line貼圖,買貼圖,貼圖怎麼買,原創貼圖,官方貼圖,國外貼圖,日本貼圖,超商買貼圖 貼圖代購最佳選擇,原創25元,官方45元,主題65元,另有超值優惠專區:只要10元即可入手可愛貼圖,購買後再享回饋點數,可免費換貼圖!國外貼圖主題亦可輕鬆購買,專業團隊經營,下單快速收圖,付款可使用超商繳費、虛擬帳號轉帳、信用卡、郵局無摺存款..等
<a href="http://lines.tw">aaa</a>
<a href="https://yabeline.tw">aaa</a>
office.com/setup
دوشنبه 19 آذر 1397 02:28 ب.ظ
office.com/setup
office.com/setup
جمعه 16 آذر 1397 12:10 ق.ظ
This article is very interested, Thank you for sharing with us.
McAfee.com/Activate
جمعه 16 آذر 1397 12:08 ق.ظ
KEEP SHARING THIS INFORMATIVE POST.I REALLY ENJOYED WHEN I AM VISIT YOUR WEBSITE.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30