تبلیغات
پلاگیوس - پاپ: یا مسیحی شوید یا بمیرید(بازشناسی ریشه های تاریخی هلوکاست) 2

 http://www.worldpress.org/images/20090511-pope.jpg

7-هولوکاست،رفتاری مسیحی-یهودی است نه اسلامی

 

یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ و در دوران های سلطه ی خویش،کارنامه ی قابل دفاعی نداشته اند.یهودیان در ابتدای بعثت حضرت عیسی(ع)،برخوردی به شدت سرکوب گرانه علیه مسیحیان داشتند که تا قرن ها ادامه یافت.همچنین برخورد دهه های اخیر صیهونیست ها علیه مسلمانان را که به نام یهود،صورت می گیرد شاهدیم.مسیحیان،در سراسر قرون وسطی

و سپس در دو سه قرن اخیر که صلیبی ها و پاپ ها در کنار ارتش های استعماری غرب،کارکرد نفرت انگیزی علیه همه ی ملل و مذاهب از شرق آسیا تا اعماق آفریقا و آمریکای بومی،بروز دادند و نه تنها مسلمانان را هدف قتل و غارت قرار داده گاه با فتوای پاپ ها چنین کردند،بلکه یهود ستیزی وسیعی نیز داشتند و اگر هولوکاستی هم علیه یهود در اروپا بوده است توسط مسیحیان غربی صورت گرفته است.حال آنکه تاریخ نشان می دهد که مسیحیان و یهودیان،همواره در جهان اسلام در امنیت کامل بوده و در بستر تسامح اسلامی،آزادی مذهب و عبادت داشتند و همه ی منصفان غیر مسلمان نیز معترفند که درخشان ترین کارنامه در مدارا و تساهل با پیروان سایر ادیان،متعلق به اسلام بوده ولی مع الأسف،پاسخ مناسب و واکنش صحیحی از سوی دیگران ندیده و همواره قربانی خشونت بودند و جالب است که امروز از سوی خشن ترین جریان های تاریخ،متهم به خشونت طلبی شوند فقط به جرم آنکه در برابر خشونت ها و ستم و اشغال گری صلیبی ها و صهیونیست ها از خود دفاع می کنند.اینک به برخی اعترافات صاحبنظران غیر مسلمان و غربی رفتار تمدن اسلامی با یهودیان و مسیحیان با رفتار صلیبی ها و پاپ علیه یهودیان و مسلمانان و حتی مسیحیان غیر کاتولیک اشاره ای می کنیم:

«در روزگاری که دو امپراتوری بزرگ ایران و روم با دو گرایش دینی زرتشتی گری و مسیحیت،سخت ترین فشارها را بر پیکر یهودیت وارد می کردند و این آیین در شرف نابودی بود،آیین جدیدی ظهور کرد که در واقع فرشته ی نجات یهودیان بود.

مسلمانان با یهود به نیکی رفتار کردند،در فلسطین و شام و عراق با آنها طریق مسالمت و مهربانی پیش گرفتند ... یهود،جنگجویان مسلمان را ناجی خود می دانستند؛چون ایشان را از عذاب و آزار زرتشتیان و مسیحیان نجات می داند.»(182)

 

8-یهودیان،مدیون آزادهای اسلامی در طول تاریخ

 

درباره ی برخورد مسلمانان با یهودیان و وضعیت یهودیان در ممالک اسلامی،عبارتی را از دو نویسنده یهودی نقل می کنیم:

«برای یهودیانی که در قلمروی حکومت اعراب می زیستند،دوره ی جدیدی از آزادی شروع می شد،حکام مسلمان به مراتب روشنفکرتر و آزادمنش تر از رهبران مسیحی آن زمان بودند.یهودیان تحت حکومت مسلمانان در صلح و رفاه زندگی می کردند.

یهودیان تحت تأثیر علاقه و عشق مسلمین به شعر و فلسفه قرار می گرفتند.قبل از آن یهودیان بسیار کم به شعر و شاعری علاقمند بودند.ولی به برکت اسلام،شعر عبری هم شکوفا می شد،و پایاپای آن آثار جدیدی در فلسفه و منطبق به قلم دانشمندان یهودی انتشار می یافت.

برای اولین بار از سال 500میلادی به این طرف،یهودیان هوای تازه ی آرامش و آزادی را زیر سایه ی اسلامی،تنفس می کردند.دانشگاه های«سورا»و«پومبدیتا»که توسط حکّام ایرانی بسته شده بودند،پس از اسلام،مجدداً باز شدند.یک بار دیگر بابل مرکز تحصیل تورات و علوم دینی یهود برای یهودیان جهان شد. ...یهودیان اجازه یافتند که برای خود سازمان منظم و دادگاه های مخصوصی داشته باشند.«رش گالوتا»یا سرپرست«گالوتیان»،رهبری ایشان را بر عهده داشت.اینک ایشان همان گونه که در اولین سال های حکومت ایرانیان زیسته بودند،به صورت یک جامعه ی یهودی آزاد در بابل زندگی می کردند.

مقام و منصب رش گالوتا بار دیگر مانند سابق،شکوهمند و با عظمت شد.اولین کسی که توسط خلیفه ی اسلامی،رسماً به عنوان رش گالوتا شناخته شد،بوستنای نام داشت.او داماد خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی بود،و مقام و منزلتش آن چنان عالی شد،که اجازه داشت تمام اسناد و احکام و فرامین خود را با مهر رسمی مهمور نماید.در زمان بوستنای،جامعه ی یهودیان اهمیت و مقام والایی کسب نمود،زیرا او همواره با احترام و عظمت در دربار خلیفه ی بغداد پذیرفته می شد.

هنگامی که بابل سقوط کرد،بیم آن می رفت که رشته ی تورات گسیخته شود.ولی آمدن مسلمانان به بابل،و آزادی و تمدن فرهنگی که ایشان با خود به ارمغان آوردند،به یهودیان کمک کرد که پیشرفت بیشتری نموده و قوی تر و سعادتمند تر شوند.»(183)

 

9-بقاء و بازسازی یهود،زیر سایه ی اسلام

 

«در قلمروی مسلمین،موقعیت تازه ای برای عالم یهود بوجود آمد و امور معنوی و مادی یهود بسط و توسعه یافت. ...بغداد که تازه به پایتخت مسلمین تبدیل شده بود مرکز فعالیت یهودی های بابل بود و دائم یهودی های نقاط مختلف را به طرف خود جلب می کرد و هر روز به جمعیت یهودی این پایتخت افزوده می شد.جماعات و مؤسسات یهودی در بغداد به قدری زیاد بود که حتی تا قرن بیستم،اواخر جنگ بین الملل دوم در سراسر اروپا و جهان تا این اندازه نبوده است .به گفته ی «بنیامین»در پایتخت مسلمین،بیش از چهل هزار نفر یهودی سکونت داشته و دارای بیست و هشت کنیسه و ده دانشکده برای علوم بودند و با آزادی و امنیت کامل می زیستند.

 

10-فلسطین؛محبت دیروز مسلمانان و خشونت امروز یهودیان

 

پس از اینکه فلسطین در صدر اسلام به دست مسلمین افتاد هرگونه محدودیت و فشارهای ضدّیهود مسیحی ها نسبت به یهودی ها رفع گردید،جامعه یهود از نو حیات تازه ای را در قدس به لطف مسلمانان شروع کرد.

فشار و ظلم حکومت مسیحی بیزانس علیه یهودیان در فلسطین، تخفیف کلی یافت،آزادی و مساوات در دسترس همه گذاشته شد و در پرتو آن همه گونه وسایل پیشرفت و ترقی برای یهودی های ساکن فلسطین مهیا گردید و روز به روز مراحل پیشرفت را با قدم های سریع پیموده و مدارج عالی را در هر رشته علم و صنعت طی کردند.

بر خلاف فرمان قیصر مسیحی دوم،که یهودی ها را حتی از ورود به شهر اورشلیم(قدس)،منع کرده بود،اکنون یهودی ها می توانستند وارد شهر اورشلیم شده و در آن سکونت کنند.پس به سرعت به تعداد خانواده های ساکن شهر افزوده می شد.

 

11-هدیه ی اسلام:پیشرفت و آزادی برای یهود

 

قاهره در دوره ی خلفای فاطمی در سال 969 میلادی مرکز علم و دانش و کانون تعلیم و تربیت برای همه ی ادیان از جمله برای یهودی ها بود.قاهره ی شیعی،موقعیت ممتازی یافت و با مراکز علمی بغداد در یک ردیف قرار گرفت.خلفای فاطمی نیز،آزادی مذهب را برای همه ی مذاهب تضمین کردند و در تمام ایالات و استان های تحت فرمان خویش مردم را در امور خود مستقل و آزاد می گذاشتند و همانند فلسطین با سایر اهالی،عادلانه رفتار می کردند.در اثر این آزادی که از طرف دولت اسلامی تضمین گردیده بود جامعه ی یهود نیز توانستند کاملاً متشکل و متحد شده،عقاید و نظرات خود را رسماً بیان کرده و در علم و اقتصاد به پیشرفت های زیادی نایل گردند. ...

در عصر امپراتوری مسیحی بیزانس و امپراتوری زردشتی ایران،یهودیان از همه ی تشکیلات دولتی اخراج می شدند ولی خلفای عرب و مسلمان،آزادانه هر گونه شغلی را در تشکیلات دولتی به یهودی ها واگذار می کردند. ...مسلمین همه ی مقررات قبلی که بر خلاف آزادی یهود بود ملغی کرده و آزادی بیشتری به قوم یهود داده،انجمن ها و مؤسسات ایشان را تقویت کردند. ...فرمانروایان عرب در مشرق امپراتوری اسلام آزادی های بی سابقه ای را در همه ی عرصه ها برای ملت یهود قائل گردیدند.آزادی مذهب،آزادی مسکن،شغل و حرفه و آزادی رفت و آمد و مسافرت و...بدینوسیله جامعه ی یهود،به موقعیت بسیار ممتاز و برجسته ای در امور تجارت و اقتصاد و موقعیت درخشانی در عرصه ی علمی نایل شده بودند.»(184)

«در قرن وسطی تنها منطقه ای در اروپا که در آن یهودیان،آزادی و رشد همه جانبه داشتند در دوره حکومت مسلمانان بر اسپانیا(اندلس)بود.

 

12-اسپانیای اسلامی،آزمون موفق

 

بیشتر یهودیان از همه ی نقاط دیگر نیز به سوی اسپانیا که در اختیار مسلمانان بود روی آوردند.آنها به صورت بازرگان و...به این سرزمین آمدند و در آنجا،شاهد آزادی و صلح و آرامشی شدند که یهودیان اسپانیایی تحت سلطه ی مسلمین از آن برخوردار بودند.بسیاری از یهودیان آسیا و اروپا تصمیم گرفتند در آن کشور اسلامی،مقیم شوند،خانه بسازند و کشاورزی کنند.

...در مدتی که مسلمانان شمال آفریقا،اسپانیا را در سال 711 میلادی فتح کردند،یهودیان روی آرامش به خود دیدند.

...یهودیان،این حکمرانان جدید را با آغوش باز پذیرفتند و حتی در آزاد کردن اسپانیا از دست صلیبی ها با مسلمانان همکاری کردند.مسلمانان از مسیحیان اسپانیایی کاملاً با سوادتر و متمدن تر بودند.آنها به هنر و موسیقی و شعر علاقه داشتند،و به زندگی با نظری آزادتر و سعه ی صدر بیشتری نگاه می کردند،و در نتیجه با همه ی اقلیت های دینی و از جمله،یهودیان به ملاطفت و مهربانی رفتار می نمودند.آنها به یهودیان اجازه دادند که به زندگی خود در اسپانیا در صلح و آرامش ادامه دهند،و آنان را آزاد گذاشتند که از قوانین مذهبی خویش پیروی نمایند.به دلیل همین رفتار بزرگوارانه ی اسلامی بود که بسیاری از یهودیان از همه جا به سوی اسپانیا رهسپار شدند،و طولی نکشید که جامعه ی یهودیان در این سرزمین گسترش زیادی یافت.

هنگامی که در قرن دهم میلادی مراکز تدریس و جمعیت یهودیان در نقاط دیگر رو به تنزل می رفت،در اسپانیای اسلامی،جامعه ی یهودی قابل ملاحظه ای تشکیل شده بود.»(185)

 

13-هولوکاست پاپ علیه یهود

 

چنانچه یهودیان در ابتدا،مسیحیان و شخص حضرت مسیح(ع)را تحت آزار و سرکوب قرار داده بودند،و جنایت های یهود علیه مسیحیان و...بسیار شدید بود،مسیحیان و پاپ نیز رفتار خشونت آمیزی با سایر ادیان و از جمله یهودیان داشتند:

«قبل از جنگ های صلیبی،تعقیب و آزار جدی یهودیان در اروپا قرون وسطی توسط مسیحیان صورت می گرفت.امپراطوران مسیحی بیزانس نیز مدت دو قرن شیوه های «یوستینیانوس»نسبت به یهودیان را ادامه می دادند. ...«لئوی سوم»امپراطور روم شرقی و اولین فرد از سلسله ی «ایسوریابی»،با صدور فرمانی،در صدد تکذیب شایعه ی یهودی بودن خود برآمد و یهودیان بیزانس مجبور به قبول دین مسیح کرد.بعضی تسلیم شدند و برخی ترجیح دادند که خود در کنیسه ها بوسیله آتش بسوزند و یا تبعید شوند.»(186)

«رفتار مأموران کلیسا با یهودیان نیز خیلی سخت تر بود،اگر یک یهودی در آئین موسوی روز«سبت»را روز ستایش نیز و استراحت می دانست و یا اعیاد یهودی را جشن می گرفت،کلیسا فوراً او را به دادگاه جنایت بار خویش جلب می کرد و انواع شکنجه ها را معمول می داشتند.»(187)

«در سال 1095 م،هنگامی که پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبی را اعلام داشت،برخی از مسیحیان معتقد بودند که قبل از هموار کردن رنج سفری دراز به اورشلیم برای مبارزه با مسلمانان،بهتر آن است که یهودیان اروپا را بکشند.«گودفروا دوبویون»،که رهبری قوای صلیبیون را پذیرفته بود،اعلام داشت که انتقام خون عیسی را از یهودیان خواهد گرفت و هیچ یهودی را زنده به روی زمین نخواهد گذاشت.ارتش پاپ گفتند که همه ی یهودیانی را که به دین مسیح در نیایند به قتل خواهند رساند...نقشه ی صلیبیون آن بود که در امتداد رود روانه ی جنوب شوند،زیرا غنی ترین کوچ نشین های یهودیان اروپای شمالی در این منطقه قرار داشتند. ...به مجرد رسیدن صلیبیون به شپایر،گروهی از یهودیان را کشان کشان به داخل کلیسایی بردند و به آنها حکم کردند که مراسم غسل تعمید را بپذیرند،و چون خودداری ورزیدند،همگی را به قتل رساندند(سوم ماه می 1096م).

در قتل عام ورمس حدود 800تن از یهودیان به دست صلیبی های اروپا سوزانده شدند(20اوت 1096م).نظیر این صحنه ها در مس،رگنسبورگ،و پراگ روی داد.

ظواهر امر حکایت از آن داشت که جنگ صلیبی دوم(1147م)شدیدتر از جنگ اول خواهد بود.«پییرلو و نرابل»(پییر محترم)،رئیس دیر کلونی به لویی هفتم پادشاه فرانسه توصیه کرد که جنگ صلیبی را ابتدا با هجوم بر یهودیان فرانسه آغاز کند:

«از شما انتظار ندارم که این موجودات ملعون را به قتل برسانید...این جماعت را باید به شکنجه های هولناکی عذاب داد و برای رسوایی عظیم تر یعنی حیاتی به مراتب تلخ تر از مرگ حفظ کرد.»

«سوژه»رئیس دیر«سن-دنی»علیه این برداشت از مسیحیت اعتراض کرد،و لویی هفتم نیز عوارض سنگینی بر دارایی توانگر یهود بست.اما در مورد یهودیان آلمان به ضبط اموال اکتفا نشد. ...مسیحیان در کولونی سیمون(شمعون)مشهور به پرهیزکار،یهودیان را قتل عام کرده و بدنشان را قطعه قطعه می کردند.در«شپایر»زنی را با چوب و فلک شکنجه دادند تا به پذیرفتن مسیحیت وادارش کنند.»(188)

 

پی‌نوشت‌ها:

 

 

170-«تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رسانس»،دکتر محمد ایلخانی،ص 157.

171-برگرفته از«محمد در اروپا»،مینو صمیمی،عباس مهرپویا،صص 175-173.

172-«تاریخ دولت اسلامی در اندلس»،محمد عبدالله عنان،عبدالمحمد آیتی،ج5،ص 296.

173-همان،صص 300-299.

174-همان،307-306.

175-همان،ص 335.

176-همان،ص 336.

177-همان،ص 337.

178-همان،صص 342-341.

179-همان،ص 246.

180-همان،ص 491.

181-همان،ص 299.

182-برگرفته از «تاریخ جامع ادیان»،جان بی.ناس،علی اصغر حکمت،ص 561.

183-«یهودیت»عبدالرحیم سلیمانی اردستانی،صص263-262؛به نقل از (تاریخ قوم یهود،کلاپرمن،ژیلبرت و لیبی،مسعود همّتی،ج2،صص 266-263).

184-همان،صص 265-263؛به نقل از (اباابان،قوم من،تاریخ بنی اسرائیل،یهودا بروخیم،،صص 178-177).

185-بر گرفته از همان،صص 267-265؛به نقل از (تاریخ قوم یهود،کلاپرمن،ژیلبرت و لیبی،مسعود همّتی،ج3،صص 15-13).

186-«تاریخ تمدن ویل دورانت،عصر ایمان»بخش اول،ص 497.

187-برگرفته از«تاریخ تمدن ویل دورانت،اصلاح دینی»،صص 256-255.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

منبع:

یزدی، نرگس و امیرلو ،معصومه، اسنادی تاریخی تقدیم به عالیجناب پاپ، انتشارات طرح فردا،1388


Online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:00 ق.ظ

Amazing info. Thanks a lot.
buying real viagra online viagra cheap levitra viagra pharmacy uk get viagra cheap generic viagra uk pharmacy viagra purchase uk viagra pfizer buy online is sildenafil generic buy viagra cheap prices generic viagra online usa
http://babecolate.com/where-to-buy-viagra-cialis-los-angeles.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:29 ق.ظ

Truly all kinds of useful information!
cialis cuantos mg hay cialis dosage recommendations il cialis quanto costa cialis tablets australia tadalafil 5mg cialis free trial acquistare cialis internet 5 mg cialis coupon printable low dose cialis blood pressure acquisto online cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:54 ب.ظ

Awesome write ups. Cheers!
cialis generic side effects of cialis purchasing cialis on the internet dose size of cialis cialis arginine interactio venta cialis en espaa deutschland cialis online cialis for sale viagra vs cialis vs levitra cialis sicuro in linea
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:49 ب.ظ

Wow tons of useful knowledge.
cialis super acti cialis generico en mexico how to buy cialis online usa we choice free trial of cialis cialis 5 mg funziona we like it cialis price cialis preise schweiz achat cialis en suisse cialis online deutschland cialis generic tadalafil buy
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:44 ق.ظ

You stated that effectively.
buy tadalafil buy sildenafil online uk where can i purchase viagra pharmacy viagra online viagra tablets online viagra prescription how do i get viagra with a prescription where can i purchase viagra online uk viagra online where to get viagra prescription
Cialis generic
جمعه 17 فروردین 1397 07:26 ب.ظ

Wonderful postings. With thanks.
buy cialis online cheapest click now cialis from canada prescription doctor cialis cialis italia gratis order cialis from india look here cialis cheap canada cialis online nederland safe site to buy cialis online cialis generic availability cialis price in bangalore
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:50 ب.ظ

Thank you. Good stuff.
cialis et insomni cialis e hiv cialis daily new zealand cialis daily reviews enter site natural cialis cialis tablets for sale what is cialis cialis generic cialis prezzo in linea basso generic cialis at the pharmacy
Cialisshice
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:35 ب.ظ

You explained it very well!
where cheapest cialis cialis price in bangalore cialis taglich generic cialis comprar cialis 10 espa241a cialis flussig get cheap cialis cialis kamagra levitra cialis para que sirve generico cialis mexico
Isabella
جمعه 17 آذر 1396 06:58 ب.ظ
I am really thankful to the holder of this web page who has shared this enormous post at here.
How does Achilles tendonitis occur?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:17 ب.ظ
Hi there to every one, it's in fact a pleasant for me to pay
a quick visit this site, it includes priceless Information.
Kimberly
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:34 ب.ظ
Hello my family member! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos.
I would like to see more posts like this .
foot pain gluten
جمعه 16 تیر 1396 05:44 ق.ظ
Thanks for finally talking about >پلاگیوس - پاپ:
یا مسیحی شوید یا بمیرید(بازشناسی
ریشه های تاریخی هلوکاست) 2 <Loved it!
deliciamacy.over-blog.com
شنبه 30 اردیبهشت 1396 04:55 ق.ظ
Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this
web site, and your views are good in support of new users.
Hugh
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:25 ب.ظ
Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared across the web.

Shame on Google for no longer positioning this put up upper!
Come on over and consult with my website . Thank you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر