تبلیغات
پلاگیوس - (تسلی دهنده) در کلام عیسی مسیح روح القدس است یا حضرت خاتم الانبیاء؟

سلام به دوستان عزیزم

بحث بشارتهای کتاب مقدس به آمدن پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله از پر چالش ترین مباحث مسیحیت و اسلام است.

اینک نمونه ای از این مباحث تقدیم میگردد:

ابتدا نصوصی که در اجیل درباره تسلی دهنده صحبت شده است

(اگر مرا دوست‌ دارید، احکام‌ مرا نگاه‌ دارید * و من‌ از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد که تا همیشه‌ با شما بماند * یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ جهان‌ نمی‌ تواند او را قبول‌ کند زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد و اما شما او را می ‌شناسید، زیرا که‌ با شما می ‌ماند و در شما خواهد بود).

یوحنا : باب 14 آیه 15 تا 17

(لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد * سلامتی برای شما می گذارم سلامتی خود را به شما می دهم نه چنان که جهان می دهد من به شما می دهم دل شما مضطرب و هراسان نباشد * شنیده اید که من به شما گفتم می روم و نزد شما می آیم اگر مرا محبت می نمودید خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم زیرا که پدر بزرگتر از من است * و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید * بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد * لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می نمایم چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور می کنم برخیزید از اینجا برویم)

یوحنا : باب 14 آیه 26 تا 31

(لیکن‌ چون‌ تسلی‌ دهنده‌ که‌ او را از جانب‌ پدر نزد شما می ‌فرستم‌ آید، یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ از پدر صادر می‌ گردد، او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد زیرا که‌ از ابتدا با من‌ بوده ‌اید)

یوحنا : باب 15 آیه 26 و 27

(اما الان نزد فرستنده خود می روم و كسی از شما از من نمی پرسد به كجا می روی * ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است * و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و لیكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم * و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود * اما بر گناه زیرا كه به من ایمان نمی آورند * و اما بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید * و اما بر داوری از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است * و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم كه به شما بگویم لکن طاقت تحمل آنها را ندارید * و لیكن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا كه از خود تکلم نمی کند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد * او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد)

یوحنا : باب 16 آیه 5 تا 14

                                          

تسلی دهنده شخص یا یک انسان انسان و نه روح القدس

حال دلائلی را که به روشنی نشان می دهند تسلی دهنده باید انسان باشد ، نه روح القدس را بررسی می کنیم

 (1.اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد)(باب 16 آیه 7) : یعنی تسلی دهنده بعد از رفتن عیسی (ع) می آید

اما اکنون می بینیم که شرط آمدن روح القدس ، رفتی عیسی مسیح (ع) نیست . زیرا روح القدس از قبل و حتی در زمان خود عیسی (ع) هم موجود بوده است

الف) زکریا (ع))

(و پدرش زکریا از روح القدس پر شده گفت) . لوقا : باب 1 آیه 67

ب) الیصابات

 (و چون الیصابات سلام مریم را شنید بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح القدس پر شده) . لوقا : باب 1 آیه 41

ج) مریم (ع))

 (مریم به فرشته گفت : این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام  فرشته در جواب وی گفت : روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد) . لوقا : باب 1 آیه 34 و 35

د) یحیی (ع))

فرشته بدو گفت : ای زکریا ترسان مباش زیرا که‌ دعای‌ تو مستجاب‌ گردیده‌ است‌ و زوجه‌ ات‌ الیصابات‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید و او را یحیی‌ خواهی‌ نامید * و تو را خوشی‌ و شادی‌ رخ‌ خواهد نمود و بسیاری‌ از ولادت‌ او مسرور خواهند شد * زیرا که‌ در حضور خداوند بزرگ‌ خواهد بود و شراب‌ و مسکری‌ نخواهد نوشید و از شکم‌ مادر خود پر از روح القدس خواهد بود) . لوقا : باب 1 آیه 13 تا 15

ه) عیسی (ع)

(اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد( لوقا : باب 4 آیه 1

و) شمعون (ع)

(و اینک‌ شخصی‌ شمعون‌ نام‌ در اورشلیم‌ بود که‌ مرد صالح‌ و متقی‌ و منتظر تسلی‌ اسرائیل‌ بود و روح ‌القدس‌ بر وی‌ بود * و از روح ‌القدس‌ بدو وحی‌ رسیده‌ بود که‌ تا مسیح‌ خداوند را نبینی‌ موت‌ را نخواهی‌ دید) . لوقا : باب 2 آیه 25 و 26

2.کلماتی همچون (تکلم می کند ، می شنود ، خبر می دهد)(باب 16 آیه 13) دلالت می کند بر اوصافی حسی که متناسب با بشر است و نه روح القدس

3.عیسی (ع) فرمود : (از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد)(باب 14 آیه 16) و این نص نشان دهنده آن است که تسلی دهنده از جنس عیسی مسیح است . یعنی از نوع بشر است . زیرا با مراجعه به نص یونان متوجه می شویم که کلمه (دیگر) که در آن نص موجود است به دیگری از جنس همان چیز اشاره دارد و نه دیگری که از جنس مغایر باشد

4. عیسی (ع) فرمود : (و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید)(باب 14 آیه 29) که این آیه نشان دهنده ی امتحانی است که در تسلی دهنده خواهد بود که البته آیاتی دیگر نیز درباره ی این امتحان آمده است . مانند : (این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا لغزش‌ نخورید)(باب 16 آیه 1) و (لیکن‌ این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا وقتی‌ که‌ ساعت‌ آید به‌ خاطر آورید که‌ من‌ به‌ شما گفتم‌ و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم)(باب 16 آیه 4) . و این سفارش عیسی (ع) به کسانی که به او ایمان دارند برای ایمان آوردن به تسلی دهنده نیز نشان می دهد که تسلی دهنده نمی تواند روح القدس باشد . زیرا آنچه دیگران را به ایمان به عیسی (ع) راهبری می کند روح القدس است (و احدی جز به‌ روح ‌القدس‌ عیسی را خداوند نمیتواند گفت)(اول قرنتیان : باب 12 آیه 3))

5.عیسی (ع) فرمود : (و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود)(باب 16 آیه 5) و آیا روح القدس این افعال را انجام می دهد ؟ و جز به مغلطه و جهل نمی توان این اعمال را به روح القدس نسبت داد . همچنین داوری که بر رئیس این جهان حکم شده است (قیامت صغری) در آخر الزمان اتفاق می افتد و این جمله نشان می دهد که تسلی دهنده برای زمینه سازی برای برپایی دولت عدل الهی خواهد آمد

6.عیسی (ع) درباره تسلی دهنده فرمود : (او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد)(باب 15 آیه 26 و 27) و بدین ترتیب شهادت تسلی دهنده با شهادت شاگردان فرق دارد و متفاوت است . و این به این معناست که تسلی دهنده ، روح القدس نیست ، زیرا حلول روح القدس در شاگردان شهادت شاگردان را همان شهادت روح القدس می گرداند ، یعنی یک شهادت است

7.برداشت مسیحیان قرون اول از بشارت تسلی دهنده بر این که او بشر است . زیرا مثلا مونتنوس در قرن دوم (سال 187 میلادی) مدعی شد که او تسلی دهنده است که آمده است . و یا مانی که در قرن چهارم میلادی ادعای تسلی دهنده بودن کرد . که به روشنی نشان می دهد مسیحیان اولین ، تسلی دهنده را بشر می دانستند

8.در نص یونانی می بینیم که لفظ تسلی دهنده به شکل مذکر استفاده شده است . در حالی که روح القدس خنثی یعنی نه مذکر و نه مونث استعمال شده است

9.عیسی (ع) فرمود : (و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و لیكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم)(باب 16 آیه 7) . و این به این معنی است که تسلی دهنده از عیسی (ع) برتر است . زیرا عیسی فرمود (برای شما مفید است) یا برای شما بهتر است . و همانطور که مسیحیان معتقدند عیسی (ع) با روح القدس برابر است

شبهات و پاسخ به آنها

1.بکار بردن کلمه ی روح راستی که آن را مترادف با روح القدس می دانند

در جواب می گوییم : کلمه ی روح در خود کتاب مقدس و در عهد جدید ، برای انبیا و فرستادگان نیز بکار رفته است . پس نمی توان استعمال کلمه روح را تنها به روح القدس نسبت داد

(ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه . زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند * به این روح خدا را می شناسیم : هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست * و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست . و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الآن هم در جهان است) . رساله اول یوحنا : باب 4 آیه 1 تا 3

2.می گویند مخاطب عیسی (ع) ، شاگردانش می باشند . پس تسلی دهنده باید در زمان خود آنها آمده باشد . زیرا عیسی (ع) فرمود : (به شما می آموزد ، به شما خبر خواهد داد)(باب 16 آیه 13))

در پاسخ می گوییم : عیسی (ع) مسائل دیگری را خطاب به شاگردانش فرمود که در زمان آنها رخ نداد . مانند : (و نیز شما را می‌ گویم‌ بعد از این‌ پسر انسان‌ را خواهید دید که‌ بر دست‌ راست‌ قوت‌ نشسته‌ بر ابرهای آسمان می آید)(متی : باب 26 آیه 64) . و یا (به‌ شما می‌گویم‌ که‌ از کنون‌ آسمان‌ را گشاده‌ و فرشتگان‌ خدا را که‌ بر پسر انسان‌ صعود و نزول‌ می‌کنند خواهید دید)(یوحنا : باب 1 آیه 51) . و نزول عیسی (ع) را هیچ کدام از شاگردان ندیدند ، بلکه هنوز هم اتفاق نیفتاده است.

3.می گویند تسلی دهنده نمی تواند بشر باشد زیرا کسی او را نمی بیند و او را نمی شناسد (زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد)(باب 14 آیه 17))

می گوییم : این دیدن یا شنیدن و یا شناختن نباید صرفا به چشم و گوش باشد ، بلکه به قلب و در حقیقت و ایمان . همانطور که عیسی (ع) فرمود : (از این‌ جهت‌ با اینها به‌ مثلها سخن‌ می‌ گویم‌ که‌ نگرانند و نمی‌ بینند و شنوا هستند و نمی‌ شنوند و نمی ‌فهمند)(متی : باب 13 آیه 13) . و در جای دیگر فرمود : (نه‌ مرا می‌شناسید و نه‌ پدر مرا)(یوحنا : باب 8 آیه 19) . و این دیدن و شنیدن و شناختن به قلب و ایمان است ، نه به جسم و جسد.

4.می گویند تسلی دهنده تا همیشه (تا ابد) با ما می ماند (باب 14 آیه 16) و این صفت با بشر همخوانی ندارد و روح القدس است که تا همیشه و تا ابد می ماند.

می گوییم : کلمه ی تا ابد یا همیشه در جاهای دیگر در کتاب مقدس نیز ذکر شده است ، مانند : عیسی (ع) فرمود : (آمین‌ آمین‌ به‌ شما می‌گویم، اگر کسی‌ کلام‌ مرا حفظ‌ کند، موت‌ را تا به‌ ابد نخواهد دید)(یوحنا : باب 8 آیه 51) . و یا دانیال (ع) فرمود : (آنگاه‌ دانیال‌ به‌ پادشاه‌ جواب‌ داد كه‌ ای‌ پادشاه‌ تا به‌ ابد زنده‌ باش)(دانیال : باب 6 آیه 21) . و یا داوود (ع) فرمود : (لیکن یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم)(اول تواریخ : باب 28 آیه 4) . و در تمامی این موارد ابدی بودن این امور معنایی که از آن بصورت مستقیم استفهام می شود برداشت نمی شود.‌


برچسب ها: روح القدس ، تسلی دهنده ، آن تسلی دهنده در کلام مسیح ، اثبات بشارت عیسی در کلام مسیح ،

Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:39 ق.ظ

Regards. Numerous tips.

generic cialis at walmart tadalafil 20mg cialis generic buy cialis uk no prescription cialis flussig cialis coupons printable cialis italia gratis cialis coupon import cialis cialis qualitat
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:32 ب.ظ

You said it adequately..
brand cialis nl prezzo cialis a buon mercato cialis professional yohimbe we use it 50 mg cialis dose tadalafil 20 mg cialis australia org cialis great britain cialis 5 mg schweiz try it no rx cialis precios cialis peru
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:25 ب.ظ

Cheers. I like this!
only best offers cialis use american pharmacy cialis cialis uk next day we recommend cialis best buy tadalafil generic ou acheter du cialis pas cher i recommend cialis generico cialis reviews cipla cialis online cialis lowest price
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Very good write ups, Thanks!
cialis herbs buying cialis on internet cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis online cialis efficacit opinioni cialis generico the best choice cialis woman generic cialis review uk cialis daily cialis 5 mg buy
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:25 ب.ظ

Awesome stuff. Thanks a lot.
low dose cialis blood pressure precios de cialis generico enter site natural cialis buy cialis 5 mg cialis coupon printable we recommend cialis info cialis generico are there generic cialis cialis pills in singapore cialis e hiv
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 06:09 ق.ظ

You mentioned this effectively.
american pharmacy cialis buy cialis sample pack only now cialis for sale in us cialis for sale south africa cialis sicuro in linea cialis venta a domicilio click here to buy cialis cialis e hiv we choice free trial of cialis cialis from canada
buy cialis online best price
دوشنبه 12 آذر 1397 06:06 ب.ظ

Amazing quite a lot of excellent material.
acheter du cialis a geneve cialis flussig generic cialis cialis price thailand 5 mg cialis pharmacie en ligne interactions for cialis cialis 20 mg best price only now cialis 20 mg what is cialis cialis 50 mg soft tab
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 05:49 ق.ظ

Whoa lots of beneficial data!
we use it 50 mg cialis dose generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve buying brand cialis online cialis generique cialis qualitat cialis 20mg preis cf low cost cialis 20mg 200 cialis coupon link for you cialis price
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:35 ب.ظ

Amazing stuff. Thanks a lot!
cialis online canadian discount cialis can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg funziona cialis prezzo in linea basso compare prices cialis uk cialis kaufen cialis farmacias guadalajara cialis great britain cialis generique 5 mg
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 05:23 ق.ظ

You actually suggested it wonderfully.
we recommend cialis info cialis canada cost of cialis cvs cialis generico buy online cialis 5mg buy cialis online legal generic low dose cialis cialis e hiv generico cialis mexico tadalafil 10 mg
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Nicely spoken certainly. .
buy cialis uk no prescription cialis 5 mg cialis professional from usa venta de cialis canada cialis for sale south africa preis cialis 20mg schweiz effetti del cialis cialis canada on line cialis patent expiration how much does a cialis cost
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Many thanks, A good amount of content!

i recommend cialis generico cost of cialis cvs if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra get cheap cialis american pharmacy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis prices enter site 20 mg cialis cost cialis daily
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Truly all kinds of great advice.
free cialis cialis lilly tadalafi cialis ahumada generic cialis click here cialis daily uk cialis rckenschmerzen compare prices cialis uk prices on cialis 10 mg order a sample of cialis tadalafil
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:59 ق.ظ

With thanks! Helpful stuff!
cialis online nederland cialis name brand cheap free generic cialis cialis 100mg suppliers what is cialis cialis for sale south africa warnings for cialis tadalafil 20mg non 5 mg cialis generici canadian drugs generic cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:40 ب.ظ

You actually mentioned this well!
price cialis per pill comprar cialis navarr cialis tablets australia price cialis per pill chinese cialis 50 mg cialis name brand cheap cialis sicuro in linea opinioni cialis generico cialis free trial tadalafilo
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Superb postings. With thanks!
purchasing cialis on the internet compare prices cialis uk buy cialis cheap 10 mg tadalafilo cialis en 24 hora cialis australia org prices on cialis 10 mg tarif cialis france how does cialis work effetti del cialis
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:54 ب.ظ

Fantastic write ups. With thanks.
cialis tablets australia we choice cialis uk cialis pas cher paris generic cialis 20mg uk prezzo cialis a buon mercato rezeptfrei cialis apotheke order generic cialis online 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei sterreich prix de cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:16 ق.ظ

Seriously a good deal of useful material.
acheter cialis meilleur pri generic cialis buying cialis in colombia only now cialis for sale in us safe site to buy cialis online non 5 mg cialis generici cialis 5mg prix cialis prezzo in linea basso try it no rx cialis cialis prices
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 11:19 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis reviews cialis en 24 hora achat cialis en suisse generic cialis pro venta de cialis canada free cialis only best offers 100mg cialis cialis generico postepay purchasing cialis on the internet cialis pas cher paris
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 11:27 ب.ظ

With thanks! Lots of stuff.

cialis generic cialis 5 mg walgreens price for cialis rx cialis para comprar price cialis per pill 200 cialis coupon cialis tablets for sale acquistare cialis internet cialis generico postepay price cialis wal mart pharmacy
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:36 ق.ظ

You actually revealed this terrifically.
tadalafil callus cialis uk next day cialis prices in england cialis generic ou trouver cialis sur le net cialis uk next day does cialis cause gout walgreens price for cialis tadalafil 10 mg
canadian rx world pharmacy
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:37 ق.ظ

You actually mentioned that adequately.
online pharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy canada medication canadian pharmaceuticals for usa sales buy viagra now northwest pharmacies canada drugs good canadian online pharmacies most reliable canadian online pharmacies best canadian pharmacies online
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:10 ق.ظ

Tips effectively taken!.
where to buy viagra online without prescription can i buy viagra at walmart how much is viagra uk buy viagra where to purchase viagra viagra pharmacy viagra buy generic viagra online cheap cheap generic viagra online uk buy viagra in pharmacy online viagra no prescription
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:54 ب.ظ

Thanks a lot! Great stuff.
click now cialis from canada cialis pills generic cialis pro buy generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis sans ordonnance side effects of cialis usa cialis online cialis mit grapefruitsaft side effects of cialis
cialis dosage
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:14 ب.ظ

Regards! I value this!
generic cialis with dapoxetine cialis generic tadalafil buy cialis cuantos mg hay cialis side effects cialis for bph cialis 200 dollar savings card cialis side effects dangers cialis lowest price compare prices cialis uk cialis tablets australia
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:54 ق.ظ

You actually mentioned this really well.
cialis therapie only best offers 100mg cialis calis cialis 30 day trial coupon venta de cialis canada low dose cialis blood pressure cialis online holland buy name brand cialis on line cialis 20mg preis cf cialis coupons printable
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:37 ق.ظ

Wow all kinds of good info.
cialis para que sirve cialis 10mg prix pharmaci cialis canadian drugs cialis professional from usa cialis generico in farmacia cialis 50 mg soft tab overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20mg enter site very cheap cialis
Cialis prices
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:31 ق.ظ

Superb tips. Thanks a lot!
canadian discount cialis we use it 50 mg cialis dose cialis vs viagra cialis for daily use online cialis we like it cialis price cialis 20 mg effectiveness cialis tablets for sale cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria
Viagra cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:43 ب.ظ

Wow quite a lot of great info!
buy viagra uk pharmacy price of viagra uk sildenafil uk buy is buying viagra online legal how to buy viagra online buy viagra ireland viagra order online uk buy real viagra generic viagra buy online where to buy sildenafil uk
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 11:17 ق.ظ

With thanks. I like this.
brand cialis generic generic cialis review uk we recommend cialis info buy cialis uk no prescription cialis 5mg order generic cialis online cialis price in bangalore cialis side effects prescription doctor cialis cialis canada on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30