تبلیغات
پلاگیوس - (تسلی دهنده) در کلام عیسی مسیح روح القدس است یا حضرت خاتم الانبیاء؟

سلام به دوستان عزیزم

بحث بشارتهای کتاب مقدس به آمدن پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله از پر چالش ترین مباحث مسیحیت و اسلام است.

اینک نمونه ای از این مباحث تقدیم میگردد:

ابتدا نصوصی که در اجیل درباره تسلی دهنده صحبت شده است

(اگر مرا دوست‌ دارید، احکام‌ مرا نگاه‌ دارید * و من‌ از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد که تا همیشه‌ با شما بماند * یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ جهان‌ نمی‌ تواند او را قبول‌ کند زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد و اما شما او را می ‌شناسید، زیرا که‌ با شما می ‌ماند و در شما خواهد بود).

یوحنا : باب 14 آیه 15 تا 17

(لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد * سلامتی برای شما می گذارم سلامتی خود را به شما می دهم نه چنان که جهان می دهد من به شما می دهم دل شما مضطرب و هراسان نباشد * شنیده اید که من به شما گفتم می روم و نزد شما می آیم اگر مرا محبت می نمودید خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم زیرا که پدر بزرگتر از من است * و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید * بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد * لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می نمایم چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور می کنم برخیزید از اینجا برویم)

یوحنا : باب 14 آیه 26 تا 31

(لیکن‌ چون‌ تسلی‌ دهنده‌ که‌ او را از جانب‌ پدر نزد شما می ‌فرستم‌ آید، یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ از پدر صادر می‌ گردد، او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد زیرا که‌ از ابتدا با من‌ بوده ‌اید)

یوحنا : باب 15 آیه 26 و 27

(اما الان نزد فرستنده خود می روم و كسی از شما از من نمی پرسد به كجا می روی * ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است * و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و لیكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم * و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود * اما بر گناه زیرا كه به من ایمان نمی آورند * و اما بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید * و اما بر داوری از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است * و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم كه به شما بگویم لکن طاقت تحمل آنها را ندارید * و لیكن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا كه از خود تکلم نمی کند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد * او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد)

یوحنا : باب 16 آیه 5 تا 14

                                          

تسلی دهنده شخص یا یک انسان انسان و نه روح القدس

حال دلائلی را که به روشنی نشان می دهند تسلی دهنده باید انسان باشد ، نه روح القدس را بررسی می کنیم

 (1.اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد)(باب 16 آیه 7) : یعنی تسلی دهنده بعد از رفتن عیسی (ع) می آید

اما اکنون می بینیم که شرط آمدن روح القدس ، رفتی عیسی مسیح (ع) نیست . زیرا روح القدس از قبل و حتی در زمان خود عیسی (ع) هم موجود بوده است

الف) زکریا (ع))

(و پدرش زکریا از روح القدس پر شده گفت) . لوقا : باب 1 آیه 67

ب) الیصابات

 (و چون الیصابات سلام مریم را شنید بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح القدس پر شده) . لوقا : باب 1 آیه 41

ج) مریم (ع))

 (مریم به فرشته گفت : این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام  فرشته در جواب وی گفت : روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد) . لوقا : باب 1 آیه 34 و 35

د) یحیی (ع))

فرشته بدو گفت : ای زکریا ترسان مباش زیرا که‌ دعای‌ تو مستجاب‌ گردیده‌ است‌ و زوجه‌ ات‌ الیصابات‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید و او را یحیی‌ خواهی‌ نامید * و تو را خوشی‌ و شادی‌ رخ‌ خواهد نمود و بسیاری‌ از ولادت‌ او مسرور خواهند شد * زیرا که‌ در حضور خداوند بزرگ‌ خواهد بود و شراب‌ و مسکری‌ نخواهد نوشید و از شکم‌ مادر خود پر از روح القدس خواهد بود) . لوقا : باب 1 آیه 13 تا 15

ه) عیسی (ع)

(اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد( لوقا : باب 4 آیه 1

و) شمعون (ع)

(و اینک‌ شخصی‌ شمعون‌ نام‌ در اورشلیم‌ بود که‌ مرد صالح‌ و متقی‌ و منتظر تسلی‌ اسرائیل‌ بود و روح ‌القدس‌ بر وی‌ بود * و از روح ‌القدس‌ بدو وحی‌ رسیده‌ بود که‌ تا مسیح‌ خداوند را نبینی‌ موت‌ را نخواهی‌ دید) . لوقا : باب 2 آیه 25 و 26

2.کلماتی همچون (تکلم می کند ، می شنود ، خبر می دهد)(باب 16 آیه 13) دلالت می کند بر اوصافی حسی که متناسب با بشر است و نه روح القدس

3.عیسی (ع) فرمود : (از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد)(باب 14 آیه 16) و این نص نشان دهنده آن است که تسلی دهنده از جنس عیسی مسیح است . یعنی از نوع بشر است . زیرا با مراجعه به نص یونان متوجه می شویم که کلمه (دیگر) که در آن نص موجود است به دیگری از جنس همان چیز اشاره دارد و نه دیگری که از جنس مغایر باشد

4. عیسی (ع) فرمود : (و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید)(باب 14 آیه 29) که این آیه نشان دهنده ی امتحانی است که در تسلی دهنده خواهد بود که البته آیاتی دیگر نیز درباره ی این امتحان آمده است . مانند : (این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا لغزش‌ نخورید)(باب 16 آیه 1) و (لیکن‌ این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا وقتی‌ که‌ ساعت‌ آید به‌ خاطر آورید که‌ من‌ به‌ شما گفتم‌ و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم)(باب 16 آیه 4) . و این سفارش عیسی (ع) به کسانی که به او ایمان دارند برای ایمان آوردن به تسلی دهنده نیز نشان می دهد که تسلی دهنده نمی تواند روح القدس باشد . زیرا آنچه دیگران را به ایمان به عیسی (ع) راهبری می کند روح القدس است (و احدی جز به‌ روح ‌القدس‌ عیسی را خداوند نمیتواند گفت)(اول قرنتیان : باب 12 آیه 3))

5.عیسی (ع) فرمود : (و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود)(باب 16 آیه 5) و آیا روح القدس این افعال را انجام می دهد ؟ و جز به مغلطه و جهل نمی توان این اعمال را به روح القدس نسبت داد . همچنین داوری که بر رئیس این جهان حکم شده است (قیامت صغری) در آخر الزمان اتفاق می افتد و این جمله نشان می دهد که تسلی دهنده برای زمینه سازی برای برپایی دولت عدل الهی خواهد آمد

6.عیسی (ع) درباره تسلی دهنده فرمود : (او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد)(باب 15 آیه 26 و 27) و بدین ترتیب شهادت تسلی دهنده با شهادت شاگردان فرق دارد و متفاوت است . و این به این معناست که تسلی دهنده ، روح القدس نیست ، زیرا حلول روح القدس در شاگردان شهادت شاگردان را همان شهادت روح القدس می گرداند ، یعنی یک شهادت است

7.برداشت مسیحیان قرون اول از بشارت تسلی دهنده بر این که او بشر است . زیرا مثلا مونتنوس در قرن دوم (سال 187 میلادی) مدعی شد که او تسلی دهنده است که آمده است . و یا مانی که در قرن چهارم میلادی ادعای تسلی دهنده بودن کرد . که به روشنی نشان می دهد مسیحیان اولین ، تسلی دهنده را بشر می دانستند

8.در نص یونانی می بینیم که لفظ تسلی دهنده به شکل مذکر استفاده شده است . در حالی که روح القدس خنثی یعنی نه مذکر و نه مونث استعمال شده است

9.عیسی (ع) فرمود : (و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و لیكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم)(باب 16 آیه 7) . و این به این معنی است که تسلی دهنده از عیسی (ع) برتر است . زیرا عیسی فرمود (برای شما مفید است) یا برای شما بهتر است . و همانطور که مسیحیان معتقدند عیسی (ع) با روح القدس برابر است

شبهات و پاسخ به آنها

1.بکار بردن کلمه ی روح راستی که آن را مترادف با روح القدس می دانند

در جواب می گوییم : کلمه ی روح در خود کتاب مقدس و در عهد جدید ، برای انبیا و فرستادگان نیز بکار رفته است . پس نمی توان استعمال کلمه روح را تنها به روح القدس نسبت داد

(ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه . زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند * به این روح خدا را می شناسیم : هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست * و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست . و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الآن هم در جهان است) . رساله اول یوحنا : باب 4 آیه 1 تا 3

2.می گویند مخاطب عیسی (ع) ، شاگردانش می باشند . پس تسلی دهنده باید در زمان خود آنها آمده باشد . زیرا عیسی (ع) فرمود : (به شما می آموزد ، به شما خبر خواهد داد)(باب 16 آیه 13))

در پاسخ می گوییم : عیسی (ع) مسائل دیگری را خطاب به شاگردانش فرمود که در زمان آنها رخ نداد . مانند : (و نیز شما را می‌ گویم‌ بعد از این‌ پسر انسان‌ را خواهید دید که‌ بر دست‌ راست‌ قوت‌ نشسته‌ بر ابرهای آسمان می آید)(متی : باب 26 آیه 64) . و یا (به‌ شما می‌گویم‌ که‌ از کنون‌ آسمان‌ را گشاده‌ و فرشتگان‌ خدا را که‌ بر پسر انسان‌ صعود و نزول‌ می‌کنند خواهید دید)(یوحنا : باب 1 آیه 51) . و نزول عیسی (ع) را هیچ کدام از شاگردان ندیدند ، بلکه هنوز هم اتفاق نیفتاده است.

3.می گویند تسلی دهنده نمی تواند بشر باشد زیرا کسی او را نمی بیند و او را نمی شناسد (زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد)(باب 14 آیه 17))

می گوییم : این دیدن یا شنیدن و یا شناختن نباید صرفا به چشم و گوش باشد ، بلکه به قلب و در حقیقت و ایمان . همانطور که عیسی (ع) فرمود : (از این‌ جهت‌ با اینها به‌ مثلها سخن‌ می‌ گویم‌ که‌ نگرانند و نمی‌ بینند و شنوا هستند و نمی‌ شنوند و نمی ‌فهمند)(متی : باب 13 آیه 13) . و در جای دیگر فرمود : (نه‌ مرا می‌شناسید و نه‌ پدر مرا)(یوحنا : باب 8 آیه 19) . و این دیدن و شنیدن و شناختن به قلب و ایمان است ، نه به جسم و جسد.

4.می گویند تسلی دهنده تا همیشه (تا ابد) با ما می ماند (باب 14 آیه 16) و این صفت با بشر همخوانی ندارد و روح القدس است که تا همیشه و تا ابد می ماند.

می گوییم : کلمه ی تا ابد یا همیشه در جاهای دیگر در کتاب مقدس نیز ذکر شده است ، مانند : عیسی (ع) فرمود : (آمین‌ آمین‌ به‌ شما می‌گویم، اگر کسی‌ کلام‌ مرا حفظ‌ کند، موت‌ را تا به‌ ابد نخواهد دید)(یوحنا : باب 8 آیه 51) . و یا دانیال (ع) فرمود : (آنگاه‌ دانیال‌ به‌ پادشاه‌ جواب‌ داد كه‌ ای‌ پادشاه‌ تا به‌ ابد زنده‌ باش)(دانیال : باب 6 آیه 21) . و یا داوود (ع) فرمود : (لیکن یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم)(اول تواریخ : باب 28 آیه 4) . و در تمامی این موارد ابدی بودن این امور معنایی که از آن بصورت مستقیم استفهام می شود برداشت نمی شود.‌


برچسب ها: روح القدس ، تسلی دهنده ، آن تسلی دهنده در کلام مسیح ، اثبات بشارت عیسی در کلام مسیح ،

Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:54 ق.ظ

You actually mentioned this really well.
cialis therapie only best offers 100mg cialis calis cialis 30 day trial coupon venta de cialis canada low dose cialis blood pressure cialis online holland buy name brand cialis on line cialis 20mg preis cf cialis coupons printable
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:37 ق.ظ

Wow all kinds of good info.
cialis para que sirve cialis 10mg prix pharmaci cialis canadian drugs cialis professional from usa cialis generico in farmacia cialis 50 mg soft tab overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20mg enter site very cheap cialis
Cialis prices
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:31 ق.ظ

Superb tips. Thanks a lot!
canadian discount cialis we use it 50 mg cialis dose cialis vs viagra cialis for daily use online cialis we like it cialis price cialis 20 mg effectiveness cialis tablets for sale cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria
Viagra cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:43 ب.ظ

Wow quite a lot of great info!
buy viagra uk pharmacy price of viagra uk sildenafil uk buy is buying viagra online legal how to buy viagra online buy viagra ireland viagra order online uk buy real viagra generic viagra buy online where to buy sildenafil uk
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 11:17 ق.ظ

With thanks. I like this.
brand cialis generic generic cialis review uk we recommend cialis info buy cialis uk no prescription cialis 5mg order generic cialis online cialis price in bangalore cialis side effects prescription doctor cialis cialis canada on line
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 11:19 ق.ظ

Wonderful information. Thank you.
price cialis per pill brand cialis nl when can i take another cialis cialis bula generic cialis with dapoxetine cialis 5mg prix cialis alternative only best offers cialis use cialis online holland cialis 20mg prix en pharmacie
atiqah hasiholan feat eru saranghaeyo
یکشنبه 10 دی 1396 11:46 ق.ظ
selingkuhan venna melinda
http://tinyurl.com/ydbxfg7y ridho rhoma full album
http://tinyurl.com/y9sg4nrk nino fernandez aktor indonesia
http://tinyurl.com/ybj57otw conchita caroline kaskus
http://tinyurl.com/ycm8t27f ardina rasti menikah dengan orang lombok
Everett
شنبه 2 دی 1396 01:37 ب.ظ
I am no longer sure the place you are getting your information, however good topic.
I must spend a while studying much more or figuring out more.

Thank you for magnificent info I was searching for this information for my mission.
blog (Everett)
http://miramirincon.blogspot.com/
Kattie
جمعه 17 آذر 1396 09:24 ق.ظ
If you desire to grow your knowledge only keep visiting this site and be updated with the newest
news update posted here.
Sammy
جمعه 3 آذر 1396 10:55 ق.ظ
There has been quite some issue regarding the kind of legal degree that one can get.
This preparation matches what leaders do today too plan their business.

But once iit is done they're assures they aree going too have the top and
best paying jobs in the law courts.
What is leg length discrepancy?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 05:53 ق.ظ
Appreciate this post. Let me try it out.
How do you get a growth spurt?
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:20 ب.ظ
I feel that is among the such a lot vital info for me.
And i'm glad studying your article. However should statement
on few basic issues, The website style is ideal, the articles is
actually great : D. Just right job, cheers
Can stretching help you grow taller?
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:24 ق.ظ
bookmarked!!, I really like your site!
What is distraction osteogenesis?
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:49 ق.ظ
You're so interesting! I do not think I've truly read anything like this
before. So nice to discover another person with original thoughts on this subject matter.
Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on the web, someone with a
little originality!
Can better posture make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 02:49 ب.ظ
Hi, I think your website could possibly be having web browser compatibility problems.
Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a
quick heads up! Aside from that, wonderful site!
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 08:44 ق.ظ
What i don't realize is in fact how you're now not really a lot more
well-preferred than you might be now. You are
very intelligent. You already know therefore significantly in the case of this topic, produced me for my part consider it
from so many numerous angles. Its like women and men don't seem
to be fascinated except it's something to accomplish with
Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times maintain it up!
Roxie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:39 ب.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how concerning unpredicted
feelings.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:44 ق.ظ
I quite like reading through an article that will make men and women think.
Also, many thanks for permitting me to comment!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:51 ب.ظ
I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really pleasant article
on building up new web site.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:48 ق.ظ
I've been surfing online more than three hours today, yet
I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good
content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:50 ق.ظ
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out
loads. I am hoping to give a contribution & help other users like its helped me.
Great job.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:26 ب.ظ
Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like
to send you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it
expand over time.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 04:33 ق.ظ
Very shortly this site will be famous amid all
blogging viewers, due to it's fastidious articles
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 05:25 ب.ظ
Hi, I do think this is an excellent blog.
I stumbledupon it ;) I am going to come back once again since i have book-marked it.
Money and freedom is the greatest way to change,
may you be rich and continue to guide others.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر